Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvilke krav er der til skolens offentliggørelse af mål og planer?

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler skal den frie grundskole offentliggøre dens undervisningsmål og dens undervisningsplaner på skolens hjemmeside på internettet.

 

Følger folkeskolens mål og planer fuldt ud: Hvis skolen følger folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner fuldt ud, skal skolen oplyse om dette på skolens hjemmeside. Skolen bør samtidig henvise til folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner på hjemmesiden.

Hvis den frie grundskole offentliggør, at den følger folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner, men rent faktisk sammensætter hele eller dele af undervisningstilbuddet på en anden måde, end man gør i folkeskolen, er det en udfordring i forhold til stå mål med-kravet. Der skal være overensstemmelse mellem det, skolen skriver, den gør (skolens fastlæggelse af undervisningsmål og planer), og det skolen faktisk gør (skolens undervisningspraksis).

Afvigelser fra folkeskolens mål og planer: Hvis skolen har fastlagt og beskrevet egne slutmål, delmål og undervisningsplaner, der tilsammen omfatter alle fagområder og emner, skal disse mål og planer offentliggøres på skolens hjemmeside.

Hvis skolen har fastlagt og beskrevet egne slutmål og delmål og/eller undervisningsplaner, der omfatter nogle fag/fagområder og emner skal disse mål og planer offentliggøres på skolens hjemmeside. Hvis skolen ikke fastlægger og offentliggør dens afvigelser fra folkeskolens afsluttende kompetencemål, kompetencemål på trinniveau samt ministeriets vejledende læseplaner, så vil det være folkeskolens mål og planer, som skolen bliver vurderet på og holdt op på i bl.a. tilsynssammenhæng.

Tilbagefaldsreglen: Hvis skolen ikke offentliggør dens undervisningsmål og undervisningsplaner på skolens hjemmeside på internettet, er det ’tilbagefaldsreglen’ (indforstået), at den frie grundskole fastlægger, at den følger folkeskolens Fælles mål fuldt ud samt ministeriets vejledende læseplaner fuldt ud. 

Læs mere om den 1. forpligtende forudsætning - Fastlæggelse og offentliggørelse af undervisningsmål og planer

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os