Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvilke krav er der til evalueringen af skolens samlede undervisning?

En fri grundskole skal regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Evalueringen af skolens samlede undervisning handler i bund og grund om, at skolen selv holder øje med, om den gør det, som den siger, den gør. Evalueringen af den samlede undervisning er en måde, hvorpå skolen kan sikre sig, at dens undervisningstilbud faktisk ér, som skolen ønsker det. Det er også en mulighed for at justere undervisningstilbuddet, hvis det for skolen er ønskeligt eller nødvendigt.

Kravet om offentliggørelse af evalueringsresultatet – og af den eventuelle opfølgningsplan – er en måde at skabe gennemsigtighed for skolens forældrekreds, skolens tilsynsførende og tilsynsmyndighederne omkring skolens opfyldelse af de forpligtende forudsætninger knyttet til stå mål med-kravet.

Skolens evaluering af den samlede undervisning skal forholde sig til, om skolens undervisning lever op til dens fastlagte undervisningsmål, hvad end der er tale om skolens egne formulerede slutmål (og for nogle fag delmål) eller kompetencemålene, som de er formuleret i Fælles mål.

Ligeledes skal evalueringen forholde sig til, om skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen har valgt at følge, hvad end skolen har fastlagt og beskrevet egne undervisningsplaner eller følger ministeriets vejledende læseplaner.

En evaluering af skolens samlede undervisning skal bl.a. være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder og emner og emneområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes og emnernes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.

Den frie grundskole beslutter selv, om den vil sætte fokus på særlige aspekter i dens undervisning i forbindelse med evalueringen af den samlede undervisning. Evalueringen kan også fungere i et udviklingsøjemed.

Skolen fastsætter selv evalueringsform og -metode. Form og metode kan skifte fra gang til gang.

Skoler, hvis forældrekreds har valgt selvevaluering som tilsynsform er ikke forpligtede til at foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og offentliggøre evalueringen, idet de selvevaluerende skoler i høj grad i forvejen er forpligtede på at evaluere konkrete områder i skolens undervisning, udarbejde handleplaner for disse områder samt efterfølgende at offentliggøre resultatet af selvevalueringen.

Læs mere om den 3. forpligtende forudsætning - Sammenhæng mellem mål, planer og skolens faktiske praksis

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os