Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

3. forpligtende forudsætning - Sammenhæng mellem mål, planer og skolens faktiske praksis

Der er fire forpligtende forudsætninger i relation til stå mål med-kravet. Den tredje omhandler kravene til sammenhængen mellem skolens faslagte undervisningsmål og planer og skolens faktiske undervisningspraksis.

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem skolens fastlagte og beskrevne undervisningsmål og undervisningsplaner og skolens faktiske undervisningspraksis.

Skolens undervisningsmål og undervisningsplaner er de overordnede planer for skolens undervisning i fag og emner, som alle med ansvar for undervisning på skolen skal kende og følge. Disse skal kunne genkendes i bl.a. lærernes detailplanlægning af undervisningen og i elevernes standpunkt samlet set (hvor er eleverne i forhold til de fastsatte mål).

Gør skolen det, den siger, den gør?

Hvis den frie grundskole siger, at den følger folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner fuldt ud, men rent faktisk sammensætter hele eller dele af undervisningstilbuddet på en anden måde, end man gør i folkeskolen, er det en udfordring i forhold til stå mål med-kravet.

Hvis den frie grundskole har fastlagt, at den følger folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner fuldt ud, skal man kunne identificere det i skolens undervisningspraksis ved at:

 • Skolen underviser i de obligatoriske fag på samme klassetrin, som det sker i folkeskolen.
 • Indholdet op progressionen i indholdet i undervisningen svarer til folkeskolens undervisning - altså de samme færdigheds- og vidensområder på samme tidspunkt i skoleforløbet.
 • Eleverne når de samme kompetencemål på trinniveau - på samme tidspunkt (klassetrin) - som i folkeskolen.
 • Eleverne når slutmålene på det tidspunkt, skolen har beskrevet, de skal nås.

Hvis den frie grundskole afviger helt eller delvist fra målene, progressionen, indholdet og organiseringen af undervisningen i folkeskolen og derfor har beskrevet egne slutmål, delmål og/eller undervisningsplaner, skal man kunne identificere det i skolens undervisningspraksis ved at:

 • Indholdet og progressionen i indholdet i undervisningen svarer til de undervisningsplaner, som skolen har beskrevet.
 • Der arbejdes med færdigheds- og vidensområderne på det tidspunkt i skoleforløbet, som skolen har beskrevet.
 • Eleverne når delmålene på det tidspunkt, skolen har beskrevet, de skal nås.
 • Eleverne når slutmålene på det tidspunkt, skolen har beskrevet, de skal nås.

Evaluering af skolens samlede undervisning

En fri grundskole skal jf. loven regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Dette evalueringskrav hænger uløseligt sammen med den 3. forpligtende forudsætning: Sammenhæng mellem mål, planer og skolens faktiske praksis.

Skolens evaluering af den samlede undervisning skal minimum forholde sig til, om skolens undervisning lever op til dens fastlagte undervisningsmål, hvad end der er tale om skolens egne formulerede slutmål (og for nogle fag delmål) eller kompetencemålene, som de er formuleret i Fælles mål.

Ligeledes skal evalueringen forholde sig til, om skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen har valgt at følge, hvad end skolen har fastlagt og beskrevet egne undervisningsplaner eller følger ministeriets vejledende læseplaner.

En evaluering af skolens samlede undervisning skal bl.a. være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder og emner og emneområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes og emnernes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten (9. klasse).

Den frie grundskole beslutter selv, om den vil sætte fokus på særlige aspekter i dens undervisning i forbindelse med evalueringen af den samlede undervisning. Evalueringen kan også fungere i et udviklingsøjemed. Skolen fastsætter selv evalueringsform og -metode. Form og metode kan skifte fra gang til gang.

Senest opdateret: 3. juni 2024/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os