Lilleskolernes Sammenslutning

Arbejdsmiljøorganisationen

Der er pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed på skolen.

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

I alle virksomheder, hvor ti eller flere ansatte udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en AMO. AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

AMO har både daglige opgaver og strategiske opgaver. AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår.

Der gælder nogle grundlæggende krav til selve opbygningen af AMO. Inden for rammerne af disse krav kan hver virksomhed fastsætte det nødvendige antal medlemmer af AMO ud fra et nærhedsprincip. AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejdsmiljøproblemer og behovet for kontakt mellem de ansatte og AMOs medlemmer.

Arbejdstilsynet har lavet vejledninger der beskriver arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i forskellige størrelse virksomheder. 

Se mere her

Det er i øvrigt muligt at slå arbejdsmiljøudvalget sammen med et samarbejdsudvalget, hvis det lokalt giver mening. Se mere herunder;

Samarbejdsudvalg

Senest opdateret: 21. november 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os