Lilleskolernes Sammenslutning

Databeskyttelsesforordningen

GDPR

 

General Data

Protection Regulation

Indsigtsret af forældre

I udgangspunktet kan forældremyndighedsindehavere kræve indsigt på barnets vegne indtil det fyldte 18. år. Der gælder imidlertid samme krav til en konkret modenhedsvurdering og barnets egne interesser i indsigtsbegæringen, som ved samtykke. Som tommelfingerregel medfører det, at elever over 15 år selv kan søge om indsigt i egne oplysninger.

En forælder, der har forældremyndighed, kan på vegne af sit barn bede om indsigt i alle de oplysninger, skolen har registreret om barnet og vedrører barnets skolegang; fagligt og socialt. Dvs. karakterblade, PPR-rapporter mv. Endvidere har forældremyndighedsindehaveren ret til at få information om formålet med behandlingen, hvem personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, og – om muligt – det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret.

Skolen må ikke udlevere akter, der vedrører private forhold om andre end den forælder, der anmoder og/eller barnet selv. Skolen skal også sikre sig, at det rent faktisk er den korrekte forælder, der anmoder om indsigt.

Forældre med delt forældremyndighed har samme ret til indsigt i barnets forhold. Forældre uden del i forældremyndigheden har ikke samme rettigheder. De har ret til orientering om barnets forhold jf. forældreansvarsloven §23.

Forældreansvarslov (§23)

Disse rettigheder er beskrevet nærmere her;

Socialministeriets vejledning fra januar 2014 (orientering til forælder uden forældremyndighed).

Samlevere, bonus- og papforældre har ret til indsigt efter udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet/eleven selv afhængig af alder og modenhed.

---

Diverse tekst- og samtykkeskabeloner

Det er nødvendigt at skolerne behandler en række oplysninger om elever og forældre.

Forslag til tekst og samtykke vedrørende elever og forældre

 

Senest opdateret: 25. oktober 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os