Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Personaleadministration

Under personaleadministration finder du oplysninger om en række personalemæssige forhold med relevans for en lilleskoles hverdag, f.eks: overenskomster - obligatoriske og frivillige, lønforhold og -tabeller, ansættelsesbreve og -beviser, regler om ferie, barsel og sygdom mv.

Områderne indeholder både generelle beskrivelser af regler, som omfatter hele arbejdsmarkedet, og konkrete ditto med særlig relevans for frie grundskoler og lilleskoler. 

Vi arbejder løbende med opdatering og styrkelse af indholdet på siderne, så den bidrager med værktøjer og information skræddersyet til skolerne. Vi vil meget gerne blive bedre, så hvis du har forslag til områder/emner, som vi ikke har berørt eller hvor der er plads til forbedringer, så skriv til lars@lilleskolerne.dk

Som en del af informationerne under personaleadministration på lilleskolerne.dk har vi også indsat link til Statens Personaleadministrative Vejledning (PAV). 

PAV er en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvikår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. inden for det statslige område. Mange indholdsdele i PAV gælder også for lilleskolerne og de frie grundskoler, hvorfor der kan være rigtig stor gevinst ved at kigge nærmere her, når man står med forskellige problemstillinger, der skal findes svar på. 

Men HUSK, at overenskomsterne er altid afsættet, når man skal finde svar på, hvad der gælder. Og Lilleskolernes Sekretariat står altid klar til at give råd og vejledning, hvis skolens ledelse og administration har brug for sparring eller er i tvivl om, hvordan konkrete udfordringer skal gribes an. 

Her kan du finde link til 

Forside Personale Administrativ Vejledning 

Det kan eksempelvis også være spændende at læse mere om konkrete områder. Prøv eksempelvis at kigge på

Kap. 23. Ferie

Kap 24. Sygdom

Kap. 25. Graviditet, barsel og adoption eller

Kap. 31. Afskedigelse

Den Personale Administrative Vejledning, som vedligeholdes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der er øverste myndighed i forhold til personaleområdet i staten, indeholder iøvrigt 36 forskelllige kapitler. 

Senest opdateret: 7. december 2021/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os