Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Lønpolitik

Lønpolitik for skolens personale

Siden 2006 har alle frie grundskoler været forpligtet til at have en gældende lønpolitik, som angiver, hvori lønpolitikken består samt hvordan man forhandler om løn på skolen.

Der kan henvises til pjece med inspiration om, hvordan en sådan lønpolitik kan udformes m.v. herunder: 

Hent inspirationspiece til frie grundskoler udarbejdet af skoleforeninger, uvm. m.fl.

Som et supplement til pjecen har sekretariatet her i september 2021 opdateret vores eget inspirationsmateriale vedrørende skolens brug af lønpolitikker og hvorfor en sådan politik er vigtig at have. Materialet er delt i to, hvor der dels er udarbejdet en overordnet inspiration til en lønpolitk håndtering af lønforhandlinger henholdsvis en lønpolitik målrettet skolens ledelse. 

Hent inspirationsnotat til brug for skolens lønpolitik og lønforhandlinger

Hent inspirationsnotat til brug for lønforhandling med skolens ledelse

 

Senest opdateret: 15. august 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os