Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Er der timetalskrav på frie grundskoler?

Der er ikke timetalskrav for frie grundskoler. Der er målkrav.

Det er ikke nødvendigvis muligt at give et overblik over konkret timetalsforbrug på en fri grundskole qua den frihed, der er til at organisere undervisningen på anderledes måder end i folkeskolen. Der er ikke noget krav om, at folkeskolens fag eller emner direkte kan identificeres på den frie grundskoles skema med navns nævnelse. De enkelte fag og emner kan indgå i tværfaglige undervisningsforløb, projektorienteret undervisning mv.

Hvis der kan identificeres et lavt timetal, kan det være et argument for en nærmere undersøgelse af, om skolen lever op til de forpligtende forudsætninger knyttet til stå mål med-kravet, f.eks. om der er manglende sammenhæng mellem skolens undervisningspraksis og skolens undervisningsmål og undervisningsplaner.

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os