Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Helligdage og fridage

Helligdage betyder fridage for langt de fleste danskere. Som månedslønnet vi man på helligdage have ret til den sædvanlige løn. Når årsnormen er et skoleår, så vil helligdagene sammen med ferien blive fratrukket årets bruttotimetal, så man lander på nettotimetallet, dvs. det reelle antal timer man skal arbejde på et år.

De faste helligdage tæller; Skærtorsdag, Langfredage, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. (I 2023 var st. bededag også en fast helligdag).

De varierende helligdage tæller; 1. og 2. juledag samt 1. nytårsdag

Fri på mærkedage og særlige private anliggender afhænger af overenskomsten, ansættelseskontrakten og/eller personalehåndbogen.

Andre særlige dage jf. overenskomsterne;

 

Lærer og Bh. kl. leder

BUPL/FOA

§ 22, stk. 8

3F

§16

HK

HK

Gl. LS OK

1. maj

Arbejdsdag

Arbejdsdag

Arbejdsdag

Fri kl. 12

Arbejdsdag 

Arbejdsdag

Fredag efter KR. Himmelfart

Arbejdsdag

Arbejdsdag

Arbejdsdag

Arbejdsdag

Fridag med løn

Grundlovsdag

Arbejdsdag dog;

§ 20 i Arbejdstidsaftalen;

Løntillæg på 25% ved arbejde efter kl. 12

Arbejdsdag dog;

§ 22, stk. 8;

Løntillæg jf. løntabel ved arbejde efter kl. 12

Fridag med løn

Arbejdsdag

Fridag med løn

24. december

Arbejdsdag

Arbejdsdag

Fridag med løn

Arbejdsdag

Fridag med løn

31. december

Arbejdsdag

Arbejdsdag

Fridag med løn

Arbejdsdag

Fridag med løn

 

 

 

 

 

 

Kommentar

Andet kan aftales jf. arbejdstidsaftalen

Andet kan aftales lokalt jf. bilag 4 til OK

Ved arbejde på fridages ydes overarbejdsbetaling med tillæg på 50%

 

Baseret på individuel aftale

 

Senest opdateret: 8. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os