Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Affaldssortering på skoler

I 2023 er nye lov om affaldssortering for erhvervsaffald i kraft. Det betyder, at alle, der producerer erhvervsaffald, skal sortere husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som private borgere

Det var med klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020, det blev det besluttet, at danskerne skal sortere husholdningslignende affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen, uanset hvilken kommune de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, at sorteringen skal følge de samme sorteringskriterier, og affaldsbeholdere skal mærkes med de samme affaldspiktogrammer.

Ligesom det er forskelligt fra Lilleskole til Lilleskole, hvor langt man er nået med affaldssortering, så er det også forskelligt fra kommune til kommune, hvor langt man er nået – og sandsynligvis også hvor samarbejdsvillig man er med fx frie grundskoler. Det kan anbefales at tage kontakt til kommunen for at forhøre sig om mulighederne for at tilgå ordninger og materialer lavet til den lokale folkeskole – og i samme ombæring revidere skolens nuværende renovationsaftale.

Affaldssortering på skoler handler ikke kun om den fysiske sortering, men selvfølgelig også om udviklingen af hele organisationen inkl. undervisning af børn i og omkring affald.

Faktaboks fra miljøstyrelsen med lovgivning

Guide fra Dansk Erhverv

Inspirationsmateriale fra Djursland

 

Senest opdateret: 6. januar 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os