Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvad er tilbagefaldsreglen?

Den frie grundskole skal fastlægge og offentliggøre dens undervisningsmål og undervisningsplaner. Undervisningsmålene beskriver, ”hvor” skolen vil nå hen med undervisningen. Undervisningsplanerne beskriver, ”hvordan” skolen vil nå derhen.

Hvis den frie grundskole ikke fastlægger og offentliggør dens undervisningsmål og undervisningsplaner er tilbagefaldsreglen, at den frie grundskole skal følge de kompetencemål og færdigheds- og vidensområder (Fælles Mål), der er fastsat for undervisningen i folkeskolen, jf. §1a, stk. 4 i Lov om friskoler og private grundskoler.

De fleste frie grundskoler har i større eller mindre grad et undervisningstilbud, der differentierer sig fra folkeskolens undervisningstilbud, f.eks. hvis den frie grundskole tilbyder undervisning på andre klassetrin eller har anderledes fagsammensætninger eller kombinationer. Det er derfor ofte nødvendigt, at den enkelte frie grundskole forholder sig til fastlæggelsen af dens undervisningsmål og undervisningsplaner. Hvis den frie grundskole siger, at den følger folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner, men rent faktisk sammensætter hele eller dele af undervisningstilbuddet på en anden måde, end man gør i folkeskolen, så har skolen en udfordring, den skal handle på.

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os