Lilleskolernes Sammenslutning

Skærmbriller

Skærmbriller

85% af alle mellem 50-64 år bruger skærmbriller, når de sidder ved computer - men hvornår sidder man arbejdsmæssigt nok ved en computer til at arbejdsgiver er forpligtet til at betale?

Spørgsmålet er blevet særdeles relevant for lærere og pædagoger, der, under Corona-epidemien, har brugt meget mere tid bag skærmen end tidligere.

I gældende skærmbekendtgørelse fra 1992 fremgår det, at medarbejdere, der arbejder en regelmæssig og ikke ubetydelig del af arbejdstiden ved skærm, har ret til passende undersøgelse af øjne og syn. Det må siges at være tilfældet for flere personaler end de kontoransatte. Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller øjenlæge, og det er arbejdsgiver, der skal betale for undersøgelsen.

Herefter skal arbejdsgiver sørge for, at medarbejderen får udleveret briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt. Arbejdsgiver har kun pligt til at dække udgiften til en ”standard-brille” – og brillerne må ikke dække private behov. Det er en betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren har ejendomsretten til skærmbrillerne.

Arbejdsgiver skal ikke betale, hvis medarbejderen kan anvende sine private briller eller kontaktlinser til arbejdet foran skærmen.

Det er en god idé at indhente flere tilbud på erhvervsaftaler med optikere - og lokalt at få tilpasset en aftale til personalepolitikken. Lav en beskrivelse af hvad man som ansat skal gøre, hvis man har brug for at få testet synet i forhold til at kunne udføre sit arbejde. Man har i øvrigt kun ret til at få dækket udgifterne ved forudgående aftale med arbejdsgiveren.

Link til skærmbekendtgørelsen

 

Senest opdateret: 8. juni 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os