Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Endelig godkendt finanslov 2023

Finansloven blev 3. behandlet og endelig vedtaget tirsdag den 16. maj 2023.

Det betyder at alle á conto-tilskud, som er blevet udbetalt siden 1. januar 2023 på baggrund af 2022-takster, bliver reguleret ultimo maj. STUK udsender orienteringsbreve vedrørende reguleringerne snarest muligt. Nogle skoler kan opleve at få deres tilskud reguleret, før modtagelse af brevet.

Takstkataloget er opdateret jf. ministeriet.

Tilskudsberegneren er ligeledes opdateret. Der er ingen ændringer i forhold til finanslovsforslaget, som er omtalt herunder.

----

Finanslovsforslag 2023, udgave fra 23. marts 2023

Der var heldigvis ingen negative overraskelser i forhold til statstilskuddet til frie grundskoler, da finanslovsforslaget blev fremlagt den 23. marst 2023. Tilskudstaksterne i det fremsatte finanslovsforslag er de samme som i det oprindelige finanslovsforslag fra august 2022. Taksterne for specialundervisning og inklusion har dog ændret sig en smule, da de er reguleret i forhold til ansøgningsmængden. Således øges taksterne med hele 4,94% i forhold til 2022, hvis forslag bliver vedtaget som formodet. Baggrunden er forøgede gennemsnitlige folkeskoleudgifter i det seneste regnskabsår (2020), forventede pris- og lønniveau for 2023 samt en uændret koblingsprocent på 76%.

Koblingsprocenten, som angiver hvilken andel af folkeskolens gennemsnitsudgifter pr. elev, de frie grundskolers tilskud fastsættes ud fra, er uændret på 76 % i forslaget til finanslov 2023. Det betyder, når der er sket opregning af og regulering for løn- og prisstigninger, at finanslovstaksten, som er grundlaget for beregning af tilskudstaksterne til de frie grundskoler er forøget med 2.598 kr. i 2023 sammenlignet med 2022.

Den forholdsvis store stigning i taksterne skal selvfølgelig ses i forhold til nuværende store inflation, som dog endnu ikke har slået igennem til lønningerne.

De foreslåede takstændringer er ikke alle helt ensartede, som det fremgår af nedenstående skema.

Specialundervisningstaksterne stiger i forslaget med hele 9%, dog ikke tillægstaksten, som holdes på samme niveau som 2022. Inklusionstilskuddet holdes ligeledes i samme niveau som 2022. 

Taksterne for tilskud til specialundervisning fastsættes på baggrund af den for finansåret afsatte pulje til specialundervisning og antallet af specialundervisningselever pr. 5. september året før finansåret. Taksterne for inklusionstilskud pr. skole fastsættes på baggrund af den for finansåret fastsatte udgiftsramme for inklusionstilskud og skolernes elevtal pr. 5. september året før finansåret.

Tilskudsberegneren for 2023 - jf. endelig finanslov fra 16. maj

Orienteringsbreve til skolerne fra UVM vedrørende finanslovsforslag 2023

 

Forslag Finanslov for 2023, fremsat 23. marts 2023

2022

2022

2023

Ændring i pct

 

Forslag

Finanslov

Forslag

 

Finanslovstaksten

52.578

52.578

55.176

4,94%

 

 

 

 

 

Grundtilskud:

 

 

 

 

Pr. elev for de første 40 elever

10.000

10.000

10.000

0,00%

Maksimum pr. skole

400.000

400.000

400.000

0,00%

 

 

 

 

 

Fællesudgifter:

 

 

 

 

Takst 1 (første 220 elever)

7.049

7.049

7.392

4,87%

Takst 2 (fra elev nr. 221)

2.820

2.820

2.957

4,86%

 

 

 

 

 

Undervisningstilskud:

 

 

 

 

Takst 1 (elever under 13 år)

37.016

37.016

38.790

4,79%

Takst 2 (på/over 13år)

48.861

48.861

51.202

4,79%

Takst 3 (for 10. kl.)

47.756

47.756

50.097

4,90%

 

 

 

 

 

Kostafdelinger tilskud pr. elev

51.854

51.854

53.876

3,90%

 

 

 

 

 

Bygningstilskud

2.243

2.243

2.418

7,80%

 

 

 

 

 

SFO tilskud

8.027

8.027

8.340

3,90%

 

 

 

 

 

Specialundervisning

 

 

 

 

Takst 1 for 1. specialuv elev

120.708

113.218

123.592

9,16%

Takst 2 for 2. specialuv elev

108.637

101.896

111.233

9,16%

Takst 3 for 3. og følgende specialuv elev

72.425

67.931

74.155

9,16%

Tillægstakst 13. elev og flg på Profilskoler

43.085

43.318

43.415

0,00%

 

 

 

 

 

Inklusionstilskud pr. skole

 

 

 

 

0 - 149 elever

136.559

136.799

137.755

0,60%

150 - 299 elever

129.731

129.959

130.867

0,60%

300 - 449 elever

122.903

123.119

123.979

0,60%

450 elever og derover

116.075

116.279

117.091

0,60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal skoler

537

537

539

 

Antal elever

122.322

122.322

122.210

 

 

Senest opdateret: 23. maj 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os
  • Arbejdsmiljø