Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Finanslovsforslag 2023

Tilskudstaksterne i det fremsatte finanslovsforslag for 2023 øges med hele 4,94% i forhold til 2022. Baggrunden er forøgede gennemsnitlige folkeskoleudgifter i det seneste regnskabsår (2020), forventede pris- og lønniveau for 2023 samt en uændret koblingsprocent på 76%.

Regeringens forslag til Finanslov (FFL 23) blev præsenteret i dag onsdag d. 31. august 2022.

Koblingsprocenten, som angiver hvilken andel af folkeskolens gennemsnitsudgifter pr. elev, de frie grundskolers tilskud fastsættes ud fra, er uændret på 76 % i forslaget til finanslov 2023. Det betyder, når der er sket opregning af og regulering for løn- og prisstigninger, at finanslovstaksten, som er grundlaget for beregning af tilskudstaksterne til de frie grundskoler er forøget med 2.598 kr. i 2023 sammenlignet med 2022 i forslaget.

Den forholdsvis store stigning i taksterne skal selvfølgelig ses i forhold til nuværende store inflation, som dog endnu ikke har slået igennem til lønningerne.

De foreslåede takstændringer er ikke alle helt ensartede, som det fremgår af nedenstående skema.

Specialundervisningstaksterne stiger i forslaget med hele 15%, dog ikke tillægstaksten, som holdes på samme niveau som 2022. Inklusionstilskuddet holdes ligeledes i samme niveau som 2022. Den endelige takst til specialundervisning har dog for vane at falde i pr. elev, når antallet af specialundervisningselever bliver opgjort den 5/9-2022.

Taksterne for tilskud til specialundervisning fastsættes på baggrund af den for finansåret afsatte pulje til specialundervisning og antallet af specialundervisningselever pr. 5. september året før finansåret. Taksterne for inklusionstilskud pr. skole fastsættes på baggrund af den for finansåret fastsatte udgiftsramme for inklusionstilskud og skolernes elevtal pr. 5. september året før finansåret.

Finanslovsforslaget skal i de kommende måneder behandles i Folketinget. Sædvanligvis afsluttes forhandlingerne, således at Folketinget kan vedtage den nye finanslov i december måned. Indtil finansloven er vedtaget er taksterne kun et forslag – og de politiske forhandlinger kan medføre ændringer.

Tilskudsberegneren for 2023

Orienteringsbreve til skolerne fra UVM vedrørende finanslovsforslag 2023

Vi vil gå mere i detaljer med finanslovsforslaget i kommende LS Aktuelt.

 

Forslag Finanslov for 2023, fremsat 31. august 2022

2022

2022

2023

Ændring i pct

 

Forslag

Finanslov

Forslag

 

Finanslovstaksten

52.578

52.578

55.176

4,94%

 

 

 

 

 

Grundtilskud:

 

 

 

 

Pr. elev for de første 40 elever

10.000

10.000

10.000

0,00%

Maksimum pr. skole

400.000

400.000

400.000

0,00%

 

 

 

 

 

Fællesudgifter:

 

 

 

 

Takst 1 (første 220 elever)

7.049

7.049

7.392

4,87%

Takst 2 (fra elev nr. 221)

2.820

2.820

2.957

4,86%

 

 

 

 

 

Undervisningstilskud:

 

 

 

 

Takst 1 (elever under 13 år)

37.016

37.016

38.790

4,79%

Takst 2 (på/over 13år)

48.861

48.861

51.202

4,79%

Takst 3 (for 10. kl.)

47.756

47.756

50.097

4,90%

 

 

 

 

 

Kostafdelinger tilskud pr. elev

51.854

51.854

53.876

3,90%

 

 

 

 

 

Bygningstilskud

2.243

2.243

2.418

7,80%

 

 

 

 

 

SFO tilskud

8.027

8.027

8.340

3,90%

 

 

 

 

 

Specialundervisning

 

 

 

 

Takst 1 for 1. specialuv elev

120.708

113.218

130.643

15,39%

Takst 2 for 2. specialuv elev

108.637

101.896

117.579

15,39%

Takst 3 for 3. og følgende specialuv elev

72.425

67.931

78.386

15,39%

Tillægstakst 13. elev og flg på Profilskoler

43.085

43.318

43.316

0,00%

 

 

 

 

 

Inklusionstilskud pr. skole

 

 

 

 

0 - 149 elever

136.559

136.799

136.799

0,00%

150 - 299 elever

129.731

129.959

129.959

0,00%

300 - 449 elever

122.903

123.119

123.119

0,00%

450 elever og derover

116.075

116.279

116.279

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal skoler

537

537

539

 

Antal elever

122.322

122.322

122.210

 

 

Senest opdateret: 5. september 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os