Lilleskolernes Sammenslutning

For lærere

Lilleskolerne udbyder en række kurser for skolens lærere, bl.a. det årlige Specialundervisnings-/Inklusionstræf. Dertil kommer også de Faciliterede faglige netværk, som samler læsevejledere, tysklærere og dramalærere på tværs af lilleskolerne og til videreuddannelse og faglig sparring.

 

For lærere

Lilleskolernes Sammenslutning tilbyder forskellige arrangementer og kurser for lærerne og hjælper også skolerne med at arrangere forskellige former for skolekurser for en eller flere skoler i et område. 

Specialpædagogisk træf

Specialpædagogisk træf for lærere og pædagogisk personale, der beskæftiger sig med dette område. På Specialpædagogisk træf tager vi fat på og går i dybden med et bestemt pædagogisk tema; hvilke forståelser knytter temaet an til, hvad er baggrunden for det, hvordan afspejles det i vores praksis, hvad er og/eller har vi været blinde for – og helt afgørende: hvordan kan vi blive skarpere på og (videre-)udvikle en god praksis, der tager afsæt i faldgruber og centrale opmærksomhedspunkter, som temaet giver anledning?

Lilleskolernes faciliterede netværk

De faciliterede netværk er faglige netværk, der er opstået som idè i lilleskolernes regi. Med afsæt i faste møder og en gennemgående facilitator, får deltagerne stillet skarpt på, bliver introduceret for og givet redskaber til at navigere i og dele erfaringer på baggrund af aktuel og relevant viden om et specifikt fagområde. 

Træf og netværk 2023/2024

Specialpædagogisk træf 2023; 22.-23. november 2023
For: Ledere, lærere, pædagoger m.fl.
Invitation og program bliver tilgængeligt her og på forsiden
Invitation og tilmelding til årets Specialpædagogiske træf

Lilleskolernes faciliterede netværk 2023/2024

Vi er klar med endnu omgang af de faciliterede netværk i tysk, drama og for læsevejlederne – og i år med en ’ny’ i klassen: et specialpædagogisk netværk.

Hent beskrivelse og invitaion med oplysning om tilmelding og pris

 

Træf og netværk 2022/2023

Specialpædagogisk træf / inklusionstræf 2023; 22.-23. november 2023
For: Ledere, lærere, pædagoger m.fl.
Invitation og program kan hentes via kalenderen på forsiden

Lilleskolernes faciliterede netværk 2022/2023

 
 

Specialpædagogisk træf 2019 - Specialpædagogisk faglighed, mellem evidens og intuition

Til dette års specialpædagogiske træf skal vi se nærmere på det specialpædagogiske felt og skolens (special)pædagogiske arbejde, samarbejde og faglighed. Vi skal se på, hvor grænserne mellem det almene og specielle på skoler som vores går. Hvordan kan vi fx se og tage højde for ’hele barnet’, når det samtidig i stigende grad gøres til genstand for forskellige – og afgrænsede – specialer? Og hvordan kan der etableres og understøttes gode samarbejder mellem det special- og almenpædagogiske, mellem pædagoger, lærere og specialister – til gavn for børnene, undervisningen og skolens fællesskaber? Med ’Specialpædagogisk faglighed – mellem evidens og intuition’ griber vi fat i den del af lilleskolernes pædagogiske praksis, som er rettet specifikt mod børn med særlige behov. Hvordan kan man på skolerne forholde sig kritisk og konstruktivt til special- og socialpædagogikkens position i et krydsfelt mellem forskningsmæssig evidens, test og screening og et pædagogisk arbejde med at danne relationer til og have fornemmelse for barnet, dets person og (særlige) behov? Og hvordan kan man udvikle, understøtte og skærpe den del af skolens praksis som i stigende grad baseres på naturvidenskabelige forståelsesrammer, evidensbaserede og effektinteresserede tilgange til barnet i et pædagogisk felt som samtidig kendetegnes ved at styrke og have øje for individualitet, forskellighed og inkluderende fællesskaber?

Træffet afholdes i år på Røvig-centret og Rørvig Friskole fra den 3. oktober - 4. oktober

Program og tilmelding her

Senest opdateret: 20. juni 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os