Lilleskolernes Sammenslutning

For lærere

Lilleskolerne udbyder en række kurser for skolens lærere, bl.a. det årlige Specialundervisnings-/Inklusionstræf. Dertil kommer også de Faciliterede faglige netværk, som samler læsevejledere, tysklærere og dramalærere på tværs af lilleskolerne og til videreuddannelse og faglig sparring.

 

For lærere

Lilleskolernes Sammenslutning tilbyder forskellige arrangementer og kurser for lærerne og hjælper også skolerne med at arrangere forskellige former for skolekurser for en eller flere skoler i et område. 

Specialpædagogisk træf

Specialpædagogisk træf for lærere og pædagogisk personale, der beskæftiger sig med dette område. På Specialpædagogisk træf tager vi fat på og går i dybden med et bestemt pædagogisk tema; hvilke forståelser knytter temaet an til, hvad er baggrunden for det, hvordan afspejles det i vores praksis, hvad er og/eller har vi været blinde for – og helt afgørende: hvordan kan vi blive skarpere på og (videre-)udvikle en god praksis, der tager afsæt i faldgruber og centrale opmærksomhedspunkter, som temaet giver anledning?

Lilleskolernes faciliterede netværk

De faciliterede netværk er faglige netværk, der er opstået som idè i lilleskolernes regi. Med afsæt i faste møder og en gennemgående facilitator, får deltagerne stillet skarpt på, bliver introduceret for og givet redskaber til at navigere i og dele erfaringer på baggrund af aktuel og relevant viden om et specifikt fagområde. 

I de seneste år har der været følgende aktive netværk;

  • Læsevejledernetværk Sjælland
  • Læsevejledernetværk Jylland
  • Dramanetværk
  • Tysknetværk
  • Specialpædagogisk netværk

Som et nyt initiativ afholdes træf for musiklærerene den 28.-29. november 2024, som måske udvikler sig en decideret netværk.

Træf og netværk 2024/2025

Specialpædagogisk træf 2024; 14.-15. november 2024
For: Ledere, lærere, pædagoger m.fl.
Invitation og program bliver tilgængeligt i kalender på forsiden af hjemmesiden.

Lilleskolernes faciliterede netværk 2024/2025

 

Træf og netværk 2023/2024

Specialpædagogisk træf 2023; 22.-23. november 2023
For: Ledere, lærere, pædagoger m.fl.
Invitation og program bliver tilgængeligt her og på forsiden
Invitation og tilmelding til årets Specialpædagogiske træf

Lilleskolernes faciliterede netværk 2023/2024

Vi er klar med endnu omgang af de faciliterede netværk i tysk, drama og for læsevejlederne – og i år med en ’ny’ i klassen: et specialpædagogisk netværk.

Hent beskrivelse og invitaion med oplysning om tilmelding og pris

 

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os