Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Drift-, kontrol- og vedligehold (DKV-plan)

Det lokale beredskab har før 2022 skullet føre brandsyn efter bestemmelserne i en bekendtgørelse, som nu er udgået. De driftsmæssige krav, som der fremadrettet skal foretages brandsyn efter, er blevet flyttet til bygningsreglementet, hvor der er skærpede driftsmæssige krav. Der skal nu foreligge en drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (dkv-plan) som beskrevet i vedledningens kapitel 7 (se nederst); DKV af brandforhold i og ved bygninger.

Fra den 1. januar 2022 vil brandsynene skulle foregå efter følgende 3 metoder;

Metode 1;
Hvis bygningens byggetilladelse er fra før Bygningsreglementet 2018 (BR18) og der er en DKV-plan eller DV-plan, er det DKV-planen eller DV-planen samt byggetilladelsen, som danner grundlag for de driftsmæssige krav for brandsynet. Såfremt der er emner, der ikke er behandlet i den udarbejdede DKV-plan eller DV-plan, er beskrivelserne i kapitel 7 gældende for disse emner.

Metode 2;
Hvis din bygnings byggetilladelse er fra før Bygningsreglementet 2018 (BR18), men der er ikke udarbejdet en DV-plan eller DKV-plan, vil de driftsmæssige krav for brandsynet være kapitel 7.

Metode 3;
Hvis din bygnings byggetilladelse er efter Bygningsreglementet 2018 (BR18), vil den dertil krævet DKV-plan danne grundlag for de driftsmæssige krav for brandsynet.

Det vil være meget forskelligt fra skole til skole, hvilke konsekvenser det nye regelsæt får. Hvis der er foretaget større nylige ombygninger, må det formodes at der foreligger en DKV-plan, som måske bare skal justeres i forhold til de nye bestemmelser. For nogle skoler vil det få større logistiske udfordringer, hvis der ikke foreligger en DKV-plan og fx at flugtveje også bliver brugt til opbevaring. Eksempler på nye driftsmæssige krav;

 • På undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 skal der centralt i gangarealerne ophænges en brand- og evakueringsplan sammen med en brand- og evakueringsinstruks. Brand- og evakueringsplanen skal udarbejdes af en certificeret brandrådgiver, jf. kap. 7.3.8.9.1.
   
 • Krav om kontrol, hvor der lokalt gennemføres en form for egenkontrol af de brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg. Kontrollen er jf. kap. 7 fastlagte med faste terminer, og kontrollen skal føres til log, så det er muligt at følge historikken af kontrollerne. Nogle af de emner, som der skal gennemføres kontrol på, er flugtveje, sikkerhedsbelysning, brandslukningsudstyr, ABA-anlæg, sprinkleranlæg, brandveje, passive systemer (rørgennemføringer, vægge mv.), branddøre, ABDL-anlæg mv. Logskemaerne skal kunne fremvises ved brandsynet.
   
 • At der i flugtvejsgangen kun kan henstilles inventar og andre genstande med en brandbelastning på højst 50 MJ/m2 jævnt fordelt over flugtvejsgangen. Der er samtidig et krav i de generelle ordensregler om, at teknikrum ikke længere kan anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Eksisterende udstedt tilladelse fra beredskabet eller kommunalbestyrelsen vil stadigvæk være gældende.

Skolen kan søge råd og vejledning ved det lokale beredskab. Det anbefales snarest muligt at få fulgt op på skolens eksisterende planer for brand og redning mv. (DKV-plan) og sammenholde disse med de nye regler. For nogle skoler vil det være et større arbejde at igangsætte, som ikke bliver færdiggjort på en uge. Det må antages at være et godt udgangspunkt, at man kan vise, at man er i gang, når der kommer brandsyn.

Indlæg LS-Aktuelt nr. 40 uge 24, 2022 side 2; overblik over nye brand-regler og prioriteringer

Find dit lokale brandvæsen her

Kapitel 7 - Drift, kontrol og vedligehold

Bilag til kapitel 7 - Oversigt over hvad man selv kan og ikke kan udføre - samt hvor ofte

Ændrede brandsynsregler - flyer fra beredskab Fyn

Skabeloner fra brand og redning Sønderjylland

Senest opdateret: 15. juni 2022/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os