Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Barsel

Barselsaftalen gældende for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger under BUPL-overenskomst,  ansatte under 3F-overenskomsten samt ansatte under HK-overenskomsten

For ansatte uden overenskomst er det et aftalespørgsmål, hvorvidt den ansatte er ansat med ret til barselsaftalen eller barselsloven.

Mor, far eller medmor skal senest 8 uger efter fødsel give arbejdsgiver besked om, hvornår de holder forældreorlov, og om de øsnker orloven udskudt eller forlænget. Det er arbejdsgiver, der får dagpengene (barselsrefusionen), i den periode arbejdstager modtager løn. Vi anbefaler at arbejdstager kontakter sin fagforening for at få lavet en barselsplan.

Der hentes refusion fra staten via fleksbarsel.dk og fra kommunen via nemrefusion.dk

Der kan søges om vikartilskud fra Fordelingssekretariatet (www.fskr.dk)

Skolerelevant oversigt over barsel (2015)

Hent cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) 2021

Statens barselsvejledning 2012

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os