Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Er en "årsplan" det samme som en "undervisningsplan" - og skal de offentliggøres?

Kan undervisernes årsplaner udgøre det for skolens undervisningsplaner?

Nej! Skolens undervisningsplaner er det grundlag, som underviserne, når de planlægger undervisningen, i f.eks. årsplaner, bygger på. Undervisningsplanerne er de overordnede planer for skolens undervisning i fag og emner, som alle med ansvar for undervisning på skolen skal kende og følge.

Undervisningsplanerne er et lovkrav. Det er derimod op til den enkelte frie grundskole, om den stiller krav til lærernes detailplanlægning af undervisningen i form af f.eks. årsplaner.  Der er i øvrigt ikke krav om, at frie grundskoler skal offentliggøre undervisernes ”årsplaner”. Derimod er der krav om offentliggørelse af, hvilke ”undervisningsplaner” skolen fastlægger og følger.

Læs mere om den 2. forpligtende forudsætning - krav til beskrivelser af slutmål, delmål og undervisningsplaner.

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os