Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skolens hjemmeside

Alle grundskoler har efter loven pligt til at oprette en hjemmeside på internettet. Der er krav om, at visse informationer skal være let tilgængelige på alle skolers hjemmesider.   

Styrelsen for undervisning og kvalitet har udsendt en vejledning om de krav, der stilles til indholdet på skolernes hjemmesider i henhold til Friskoleloven og Gennemsigtighedsloven.

Tjekliste til hvad en fri grundskole skal have liggende på hjemmesiden

Frie grundskolers hjemmesidevejledning

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os