Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Stå mål med kravet

Frie grundskoler har idémæssig og pædagogisk frihed. De frihedsprivilegier, som frie grundskoler nyder godt af, giver mulighed for at give en undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Det er helt unikt – og en grundlovssikret ret. Undervisningen skal dog stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der er mange forskellige bud på, hvordan en skole og undervisning, der står mål med, ”hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”, kan se ud. Friheden til at være ”forskellig” er netop afsættet for stå mål med-kravet: Målene skal nås, men vejen ad hvilken kan være forskellig.

Friheden forpligter. Der føres tilsyn med de frie grundskolers overholdelse af stå mål med-kravet og de frie grundskolers overholdelse af de fire forpligtende forudsætninger i relation til stå mål med-kravet. Hvis stå mål med-kravet ikke overholdes, kan skolen risikere sanktioner relateret til tilskud eller – ultimativt – at miste retten til at være fri grundskole.

De forpligtende forudsætninger

”Stå mål med-kravet” er helt centralt for frie grundskoler.

I Lov om friskoler og private grundskoler m.v. §1, stk. 2 fremgår det, at ”Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Betydningen af stå mål med kravet har historisk været meget lidt konkretiseret, men med en ændring i Lov om friskoler og private grundskoler i 2005 blev stå mål med-kravet knyttet til en række forpligtende forudsætninger, der fremgår af Lov om friskoler og private grundskolers §1a, §1b og §1c.

De forpligtende forudsætninger er i bund og grund nogle strukturelle bindinger, der skal sikre sammenhængen med, ”hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”, altså at eleverne gennem den frie grundskoles undervisning opnår ”viden”, ”færdigheder”, ”kompetencer” og ”niveau” som i folkeskolen.

De forpligtende forudsætninger omhandler den frie grundskoles fastlæggelse, beskrivelse og offentliggørelse af skolens undervisningsmål og planer, den frie grundskoles undervisningspraksis samt resultatet af den frie grundskoles undervisning. De forpligtende forudsætninger afspejler sig også i de lovmæssige krav til de frie grundskolers evaluering af undervisningen og til evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

De fire forpligtende forudsætninger

  1. Skolen skal fastlægge og offentliggøre undervisningsmål og undervisningsplaner.
  2. Skolen skal beskrive egne slutmål, delmål og undervisningsplaner, så de har en helt bestemt sammenhæng / relation til folkeskolens Fælles mål.
  3. Der skal være tydelig sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og undervisningsplaner og skolens faktiske undervisningspraksis.
  4. Der skal være tydelig sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet set).

Senest opdateret: 3. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os