Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Statens tilsyn

Styrelsen har ansvar for at føre et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie skoler. Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen. Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse.

Se mere her og læs fx om de tre tilsynsspor, skærpet tilsyn mv.

STUKs tilsynsstrategi 2022-2024

Tilsynsstrategien 2022-2024 dækker STUKs uddannelsesområder og samlede tilsynsopgaver, der både omfatter kvalitetstilsyn med skolers og institutioners undervisning, prøver, resultater samt regeloverholdelse og omfatter det økonomisk-administrativt tilsyn med skolers og institutioners økonomi, drift og regeloverholdelse.

Læs mere og hent tilsynsstrategi

Tilsynsplaner og beretninger

Styrelsens tilsynsvirksomhed udmøntes gennem årlige tilsynsplaner, hvor de planlagte tilsynsaktiviteter på de forskellige uddannelses- og institutionsområder fremgår. Tilsvarende afrapporteres disse tilsynsaktiviteter i de årlige tilsynsberetninger.

Hent tilsynsplan 2024 mv.

Senest opdateret: 27. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os