Lilleskolernes Sammenslutning

Koda/Gramex og Visma

Begge disse aftaler opkræves vi Lilleskolernes Sammenslutning.

VISDA (tidligere Copydan billeder)

Lilleskolernes Sammenslutning har indgået en aftale med Visda om opkrævning af licens for brug af billeder i undervisningen. Aftalen gælder eksempelvis brug af billeder;

- hentet fra internettet
- brugt som digitale kopier
- overført til digitale tavler, digitale netværk

Taksen for 2020 er. 17,09 kr. pr. elev

Diverse spørgsmål om tilslutning og ophavsret; lars@lilleskolerne.dk

Koda og Gramex

Lilleskolernes Sammenslutning har indgået en aftale med Koda og Gramex, hvor tilmeldte skoler har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen, og som forvaltes af Koda og Gramex.

Prisen for aftalen er fastsat til et beløb pr. år. pr. elev. Prisen reguleres årligt og der faktures hvert år i april.

Aftalen omfatter;

- Baggrundsmusik (musik, radio, streams) i kantiner, klasseværelser mv.
- Fester med diskotek, levende musik, koncerter, elevkoncerter mv.
- Filmforevisninger

Aftalen omfatter blandt andet ikke;

- Musikdramatiske værksteder
- Arrangementer arrangeret i samarbejde med andre institutioner mv.
- Musik på hjemmeside, ventesignal i telefon mv.