Lilleskolernes Sammenslutning

For elever

Lilleskolernes Parlament er mega nice og alt for sygt. Her diskuterer unge elevrødder fra lilleskolerne muligheder og rammer for elevdemokratiet - såvel som "det store demokrati". Hvert år med afsæt i et nyt tema. Parlamentet bliver til i samarbejde med eleverne selv.

Lilleskolernes Parlament

Lilleskolernes Parlament

Formålet med Lilleskolernes Parlament er at lave en overbygning på det elevdemokrati der, uanset form, foregår på alle lilleskoler. Vi lever i en tid hvor demokrati og demokratiske forståelser og processer på den ene side tages for givet og på den anden side er udfordret af en stigende ulighed i samfundet og tilhørende begrænsning af, hvem der har/kan få tag om den offentlige samtale og det politiske system.

I Lilleskolernes Parlament sættes demokratiet til debat på måder, der er relevante for og klæder den enkelte elev og skole på til at diskutere og praktisere demokrati – i hverdagen på skolen og generelt.

Til Lilleskolernes Parlament vil eleverne møde elever fra andre lilleskoler og sammen, med afsæt i deres og hinandens skolehverdag og –liv, få indblik i og lære om demokrati og demokratiske processer.

Lilleskolernes Parlament bliver til i et samarbejde mellem LS, lilleskolelærere og -elever. Planlægningsarbejdet til Lilleskolernes Parlament den 3. og 4. marts 2022 i København har været i gang i længere tid, men vi har desværre måttet se os nødsaget til at udsætte dagene pga. corona.

Ny dato for Lilleskolernes Parlament: 6.-7. oktober 2022
Deltagere: 7.-10.klasseselever
Hent invitation og program

 

Senest opdateret: 27. juni 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os