Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for ledere ved frie grundskoler mv.

Lederoverenskomst 2024-2026

Indtil der foreligger en opdateret overenskomsthåndbog henviser vi til overenskomsthåndbogen fra tidligere overenskomstperiode 21-24 suppleret med nedenstående samledokument indheholdene de nye resultater fra OK24. Det er også muligt at orientere sig i det nye resultatpapir. Bemyndighedsskrivelsen er stadig gældende.

Hent samledokument om resultater af OK24 

Resultatpapir om fornyelse af organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. pr. 1. april 2024

Bemyndighedsskrivelse fra STUK

Lederoverenskomst, 2021 - 2024, håndbog

Herunder kan du finde OK-håndbogen for ledere ved de frie grundskoler, som er blevet forhandlet på plads i foråret 2021 i sin endelige version. Overenskomsten gælder for perioden 2021 - 2024. 

Håndbogen omhandler løn- og ansættelsesvilkår for ledere ansat ved de frie grundskoler. Udgivelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Lilleskolernes Sammenslutning, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Kristne Friskoler og Frie Skolers Ledere.

Hent håndbog for perioden 2021 - 24

Håndbogen er alene udgivet på web.  

Udover håndbogen kan du herunder endvidere finde resultatpapiret for OK-forhandlingerne i 2021

Resultat af forhandlingerne for ledere

Det underliggende cirkulære til overenskomsthåndbogen

Organisationsaftale for ledere 2019-2021 fra 16. april 2019

Bemyndigelse til at yde engangsvederlag til ledere

Bemyndighedsskrivelse fra STUK

Opdateret 15. august 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os