Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for ledere ved frie grundskoler mv.

OK 2021

Resultat af forhandlingerne for ledere

OK 2019-2021

Håndbogen omhandler løn og ansættelsesvilkår for ledere ved Frie Grundskoler. Udgivelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Lilleskolernes Sammenslutning, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Kristne Friskoler og Frie Skolers Ledere.

Hent håndbog

Det underliggende cirkulære til overenskomsthåndbogen

Organisationsaftale for ledere 2019-2021 fra 16. april 2019

Bemyndigelse til at yde engangsvederlag til ledere

Bemyndighedsskrivelse fra STUK