Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for ledere ved frie grundskoler mv.

Lederoverenskomst, 2021 - 2024, håndbog

Nu foreliger den opdaterede udgave af OK-håndbogen for ledere ved de frie grundskoler, som er blevet forhandlet på plads i foråret 2021 i sin endelige version. Den nye overenskomst gælder for perioden 2021 - 2024. 

Håndbogen omhandler løn- og ansættelsesvilkår for ledere ansat ved de frie grundskoler. Udgivelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Lilleskolernes Sammenslutning, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Kristne Friskoler og Frie Skolers Ledere.

Hent håndbog for perioden 2021 - 24

Det er yderst usikkert, om håndbogen senere vil blive trykt, da både skoleforeninger og lederforeningen et tilbageholdende hermed. 

Udover håndbogen kan du herunder endvidere finde resultatpapiret for OK-forhandlingerne i 2021

Resultat af forhandlingerne for ledere

Det underliggende cirkulære til overenskomsthåndbogen

Organisationsaftale for ledere 2019-2021 fra 16. april 2019

Bemyndigelse til at yde engangsvederlag til ledere

Bemyndighedsskrivelse fra STUK

Senest opdateret: 1. november 2021/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os