Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomster, aftaler og skemaer i tilknytning til overenskomster

Her kan du hente gældende overenskomster samt de aftaler, skemaer, vejledninger og bemyndigelser, der knytter sig til overenskomsterne indenfor de fem medarbejdergrupper: 

  • Ledere (Statslig overenskomst)
  • Lærere, børnehaveklasseledere (Statslig overenskomst) 
  • Pædagoger (BUPL-overenskomst) 
  • Sekretærer/ administrativt personale (HK-overenskomst) 
  • Rengøring, pedel, køkken (3F overenskomst)    

Arbejdstid

Arbejdstidsplanlægningen er forskellig fra overenskomst til overenskomst, men et fælles udgangspunkt er at arbejdstiden for en fuldtidsansat er 7,4 timer pr. arbejdsdag. Arbejdstiden for lærere og bh. kl. ledere indgår som en delaftale i nuværende overenskomst- forhandlinger. Se mere under "Lærere og Bh. kl. ledere".

Find skoler

56 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning