Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomster, aftaler og skemaer i tilknytning til overenskomster

Her kan du hente gældende overenskomster samt de aftaler, skemaer, vejledninger og bemyndigelser, der knytter sig til overenskomsterne indenfor de fem medarbejdergrupper: 

  • Ledere (Statslig overenskomst)
  • Lærere, børnehaveklasseledere (Statslig overenskomst) 
  • Pædagoger (BUPL-overenskomst) 
  • Sekretærer/ administrativt personale (HK-overenskomst) 
  • Rengøring, pedel, køkken (3F overenskomst)    

Overenskomster gældende fra 1. april 2024

Overenskomstaftaler for perioden 2024-2026 er nu ved at være færdigforhandlede på alle aktuelle områder for de frie grundskoler. De statslige overenskomster (lederne samt lærere og bh. kl. ledere) er på plads, hvorimod tiltrædelsesoverenskomsterne først forventes endelige godkendt primo maj.

Hent samledokument om resultater af OK24 

Dokumentet indeholder både en generel orientering om blandt andet CFU-forliget, men også de specifikke aftaler i de enkelte overenskomster. Sidst i dokumentet er resultaterne samlet skematisk med angivelse af hvornår hvad træder i kraft - fordelt på de enkelte overenskomster.

Indtil der foreligger opdaterede overenskomsthåndbøger henviser vi til overenskomsthåndbøgerne fra tidligere overenskomstperiode 21-24 suppleret med ovenstående samledokument indheholdene de nye resultater fra OK24.

---

Cirkulærer mv. på statens område

Medarbejder og Kompetencestyrelsen har samlet cirkulærer mv., som er gældende på statens områder, og som går på tværs af de forskellige overenskomster. Blandet andet kan nævnes cirkulære om; aftale om seniorordninger, aftale om frivillig fratræden, om seniorbonus,  om tillidsrepræsentanter. Se i øvrigt;

Medarbejder og Kompetencestyrelsen

Arbejdstid

Arbejdstidsplanlægningen er forskellig fra overenskomst til overenskomst, men et fælles udgangspunkt er at arbejdstiden for en fuldtidsansat er 7,4 timer pr. arbejdsdag. Ny arbejdstidsaftale for lærere og bh. kl. ledere er vedtaget med den ny overenskomst gældende fra 1. april 2021.

Se mere om arbejdstid her

Se i øvrigt en skolekalender for 23/24 og 24/25 her, hvor brutto- og nettoarbejdstid indgår til højre for kalenderen;

Kalender med arbejdstid

Senest opdateret: 23. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os