Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomster, aftaler og skemaer i tilknytning til overenskomster

Her kan du hente gældende overenskomster samt de aftaler, skemaer, vejledninger og bemyndigelser, der knytter sig til overenskomsterne indenfor de fem medarbejdergrupper: 

  • Ledere (Statslig overenskomst)
  • Lærere, børnehaveklasseledere (Statslig overenskomst) 
  • Pædagoger (BUPL-overenskomst) 
  • Sekretærer/ administrativt personale (HK-overenskomst) 
  • Rengøring, pedel, køkken (3F overenskomst)    

OK 2024

Overbliksnotat OK 2024 240220

CFU-forlig

Omfatter ca. 195.000 ansatte på de statslige aftaler.

Hent forhandlingsresultatet her

Cirkulærer mv. på statens område

Medarbejder og Kompetencestyrelsen har samlet cirkulærer mv., som er gældende på statens områder, og som går på tværs af de forskellige overenskomster. Blandet andet kan nævnes cirkulære om; aftale om seniorordninger, aftale om frivillig fratræden, om seniorbonus,  om tillidsrepræsentanter. Se i øvrigt;

Medarbejder og Kompetencestyrelsen

Arbejdstid

Arbejdstidsplanlægningen er forskellig fra overenskomst til overenskomst, men et fælles udgangspunkt er at arbejdstiden for en fuldtidsansat er 7,4 timer pr. arbejdsdag. Ny arbejdstidsaftale for lærere og bh. kl. ledere er vedtaget med den ny overenskomst gældende fra 1. april 2021.

Se mere om arbejdstid her

Se i øvrigt en skolekalender for 23/24 og 24/25 her, hvor brutto- og nettoarbejdstid indgår til højre for kalenderen;

Kalender med arbejdstid

Senest opdateret: 20. februar 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os