Lilleskolernes Sammenslutning

Det sker - kalender

Regionsmøder 2023

Tirsdag den 28. februar (Jylland)
Invitation og tilmelding her

Lederinternat 2023

29. - 30. marts 2023
OBS: ny dato

Invitation og program følger

Repræsentantskab 2023

21. - 22. april 2023
Invitation og program følger

Opslagstavle

Lilleskolen

Lilleskolen 'jule edition' er netop udgivet. Det er en kort udgave, hvor I kan læse bestyrelsen i Lilleskolernes Sammenslutnings første refleksioner over det nye regeringsgrundlag og den nye regering. I kan også finde lidt inspiration til læsning og lytning i juleferien og en opdateret kalender for 2023.

Find Lilleskolen december 2022 her

Ny barselsvejledning

Lilleskolernes Sammenslutning har udarbejdet en barselsvejledning med information om de mest almindelige regler og vilkår for barsel relevant for en Lilleskole. I oversigten bagerst i vejledningen er indsat en række henvisninger til love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger, som er gældende, og som er grundlaget for udarbejdelsen af vejledningen.

Læs mere her og hent vejledning

Årsskrift 2022 - Lilleskolernes Sammenslutning

Årsskrift 2022 er netop sendt ud til alle Lilleskoler mfl. Ud over bestyrelsens beretning 2022 indholder årsskriftet følgende overskifter;

- "Corona" og kampen for skolefriheden
- For skolens bedste
- Hvem skaber, og hvordan skabes skolen - på ny, på ny?
- Blæksprutter er også flokdyr
- Mistrivsel og lærerfaglighed
- Medlemsskoler - oversigt og adresseliste
- Nøgletal
- Repræsentantskab 2022

Hent Årsskrift 2022 som pdf her

Skarpt formuleret høringssvar ifm. ny vejledning om "stå i mål med kravet"

Børne- og Undervisningsministeriet har via Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) udarbejdet en revideret vejledning om de Frie Grundskolers krav om, at undervisningen skal stå i mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vejledningen er særligt rettet til bestyrelserne og ledelserne på de Frie Grundskoler. Vejledningen er ikke gældende endnu, men er sendt i høring hos skoleforeningerne herunder Lilleskolernes Sammenslutning.

Lilleskolernes Sammenslutning har, sammen med de øvrige skoleforeninger, Frie Skolers Ledere samt FSL, afgivet et fælles høringssvar samt bilag til STUK, med en klar afvisning af det som foreningerne opfatter som styrelsens ønske om at stramme og indskrænke de frihedsrettigheder, som de frie grundskoler bygger på. Vejledningen vækker langt fra begejstring. Høringssvar med bilag findes nederst i nyheden.

Med STUK’s forslag til vejledning er der lagt op til en lang række indskrænkende fortolkninger og praksis ift. styrelsens tilsynsindsats. Det er foreningernes klare opfattelse, at styrelsen med forslaget til vejledning bevæger sig væk fra det lovgrundlag, der danner fundamentet for de frie grundskolers rettigheder, som bl.a. er fastlagt i Grundlovens §76.

Med høringssvaret er det foreningernes håb, at STUK tilbagetrækker den foreslåede vejledning med henblik på at udarbejde en vejledning, der favner de frie skolers lovmæssige frihedsrettigheder. Vi følger naturligvis processen nøje og vil, sammen med de øvrige foreninger, reagere i forhold til udfaldet.

Hent høringssvar fra bl.a. Lilleskolernes Sammenslutning
Hent notat Bech-Bruun

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os