Lilleskolernes Sammenslutning

Det sker - kalender

Ledertræf 2022

21. - 23. september
Sonnerupgaard Gods, Hvalsø
Invitation og tilmelding

Kursus adm. personale

26. - 27. september 2022
Emmaus, Haslev
Invitation, program og tilmelding

Intromøde for nye medarbejdere

Tir den 4. oktober (Sjælland)
Tor den 6. oktober  (Jylland)
Invitation og program følger

Lilleskolernes Parlament

6. - 7. oktober 2022
Børne U.N.I, København
Invitation, program og tilmelding

Lederiet 2022

Tor den 27. oktober
Tor den 24. november

Invitation og program følger

Regionsmøder 2022

Tir den 1. november (Jylland)
Tor den 3. november (Sjælland)
Invitation og program følger

Specialpædagogisk træf

29. - 30. november 2022
Invitation og program følger

Lederinternat 2023

1. - 2. februar 2023
Invitation og program følger

Repræsentantskab 2023

21. - 22. april 2023
Invitation og program følger

Opslagstavle

Sekretariat begrænset åbent torsdag og fredag

Her på sekretariatet holder vi interne kursusdage torsdag den 11/8 og fredag den 12/8. Vores telefoner er dermed lukkede, men det er muligt at skrive mail eller lægge en besked på telefonsvarer, så vender vi tilbage snarest.

Lilleskolen

Lilleskolen Lilleskolernes Sammenslutnings pædagogisk-analytiske nyhedsbrev, som udkommer ca. hver anden måned.

I seneste nummer fra 24. juni 2022 kan du bl.a. finde indhold under følgende overskrifter:

- Om krig, kritisk myndighed og skole
- Et ord fra bestyrelsen
- Den blandede skole
- Den lige skole
- Tilsynsstrategi og stå-mål-med vejledning
- Forlængelse af frihedsgrader: Men hvad med besværet?
- Kort nyt
- Kalender

Find seneste nummer her

Årsskrift 2022 - Lilleskolernes Sammenslutning

Årsskrift 2022 er netop sendt ud til alle Lilleskoler mfl. Ud over bestyrelsens beretning 2022 indholder årsskriftet følgende overskifter;

- "Corona" og kampen for skolefriheden
- For skolens bedste
- Hvem skaber, og hvordan skabes skolen - på ny, på ny?
- Blæksprutter er også flokdyr
- Mistrivsel og lærerfaglighed
- Medlemsskoler - oversigt og adresseliste
- Nøgletal
- Repræsentantskab 2022

Hent Årsskrift 2022 som pdf her

Skarpt formuleret høringssvar ifm. ny vejledning om "stå i mål med kravet"

Børne- og Undervisningsministeriet har via Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) udarbejdet en revideret vejledning om de Frie Grundskolers krav om, at undervisningen skal stå i mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vejledningen er særligt rettet til bestyrelserne og ledelserne på de Frie Grundskoler. Vejledningen er ikke gældende endnu, men er sendt i høring hos skoleforeningerne herunder Lilleskolernes Sammenslutning.

Lilleskolernes Sammenslutning har, sammen med de øvrige skoleforeninger, Frie Skolers Ledere samt FSL, afgivet et fælles høringssvar samt bilag til STUK, med en klar afvisning af det som foreningerne opfatter som styrelsens ønske om at stramme og indskrænke de frihedsrettigheder, som de frie grundskoler bygger på. Vejledningen vækker langt fra begejstring. Høringssvar med bilag findes nederst i nyheden.

Med STUK’s forslag til vejledning er der lagt op til en lang række indskrænkende fortolkninger og praksis ift. styrelsens tilsynsindsats. Det er foreningernes klare opfattelse, at styrelsen med forslaget til vejledning bevæger sig væk fra det lovgrundlag, der danner fundamentet for de frie grundskolers rettigheder, som bl.a. er fastlagt i Grundlovens §76.

Med høringssvaret er det foreningernes håb, at STUK tilbagetrækker den foreslåede vejledning med henblik på at udarbejde en vejledning, der favner de frie skolers lovmæssige frihedsrettigheder. Vi følger naturligvis processen nøje og vil, sammen med de øvrige foreninger, reagere i forhold til udfaldet.

Hent høringssvar fra bl.a. Lilleskolernes Sammenslutning
Hent notat Bech-Bruun

Nye overenskomster, 2021 - 2024

Nu bliver de nye overenskomster, som er gældende for lilleskolernes område, løbende endeligt færdiggjorte. Alle overenskomster lægges på vores hjemmeside, ligesom nogle af overenskomsterne udsendes til skolerne, når de er trykte. 

Lilleskolerne har overenskomster, som gælder for følgende personalegrupper:

De nye overenskomster gælder for perioden 1. april 2021 - 31. marts 2024. 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os