Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Sygdom og sygefravær på arbejdspladsen

Det professionelle arbejde med sygefravær

Nedbringelse af sygefraværet på skoler rummer et stort potentiale både for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet generelt. I stedet for de økonomiske termer og formuleringer kunne man også vælge at betragte arbejdet med sygepolitikken, som et væsentligt fokusområde for at få skolen til at fungere i sin bedste udgave. Glade voksne, der møder ind på arbejde fordi arbejdet giver mening og for at være en del af inkluderende fællesskab, er selvfølgelig værd at fortrække – fremfor det modsatte. Der er mange hensyn at tage i forhold til den enkelte medarbejder - både private og individuelle samt relationer til kolleger, børn mv.

Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og arbejdet med sygefravær generelt er, ud over at være til gavn for den enkelte, samtidigt afgørende ikke mindst i arbejdsområder, hvor udfordringerne med rekruttering stiger – og det må siges at være en faktuel situation for skolerne i øjeblikket og sandsynligvis mange år frem. Det er værd at huske på, at fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og rekruttering er to sider af samme sag i den forstand, at fastholdelse kan være med til at nedbringe behovet for at rekruttere og "oplære" nye medarbejdere.

Hvis tiden er inde til at I på skolen i arbejdsmiljøudvalget skal genbesøge arbejdet med sygefravær, så kan vi henvise til denne nye hjemmeside fra;

star.dk; ”Bring sygefraværet ned”

På den nye side kan du finde den vidensbaserede indsatsmodel fra puljen ”Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser”, hvor både sygemeldingsprocedurer, forebyggelse mv. er i fokus.

Her kan du:

 • Dykke ned i modellens fem kerneelementer og læse om konkrete erfaringer og værktøjer til arbejdet med sygefravær
 • Finde nyeste viden om sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel fra forskning og praksis
 • Styrke implementeringen i sygefraværsindsatserne på din arbejdsplads ved at læse med under ”Anbefalinger til implementering”

Sygepolitikken er en del af personalepolitikken. Følgende forhold kan fx indgå i skolens sygepolitik:

 • Regler for sygemelding og raskmelding
 • Regler for hvornår der forlanges friattest og udarbejdning af mulighedserklæring
 • Retningslinjer for i hvilke tilfælde og hvornår skolen griber ind ved sygefravær
 • Retningslinjer for hvornår og hvordan der afholdes omsorgssamtaler
 • Retningslinjer for hvilke muligheder skolen skal afprøve for at fastholde/integrere sygdomsramte ansatte

Arbejdsgiverguide og økonomi

Der kan søges om refusion af sygedagpenge fra kommunen 1 måned efter 1. sygedag.

Der kan søges om vikartilskud fra Fordelingssekretariatet (www.fskr.dk)

Vejledning; Arbejdsgiverguide; "Når en medarbejder melder sig syg"

Mulighedserklæring

Mulighedserklæring - vejledning

Senest opdateret: 4. september 2023/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os