Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Brandsyn

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden på en lokalitet, der er omfattet af brantilsynsbekendtgørelsen. Ved et brandstilsyn vejledes og informeres ejeren om fomålet med de brandforebyggende regler. Endvidere kontrolleres, at beredskabslovgivningen er overholdt, og for visse brandtilsynsobjekter at de driftsmæssige krav vedrørende brand i bygningsreglementet og den for bygningens opførelse gældende lovgivning, herunder krav fremsat i bygningens levetid, er overholdt.

På steder, hvor mange mennesker er forsamlet, eller der er særlige forhold i tilfælde af brand, påses om driftsmæssige krav vedrørende brand i bygningsreglementet og den for bygningens opførelse gældende lovgivning, herunder krav fremsat i bygningens levetid, er overholdt.

Det lovpligtige brandsyn foretages af de kommunale redningsberedskaber og er gratis. De kommunale redningsberedskaber gennemfører ca. 30.000 brandsyn årligt.

Formålet med brandsyn er ved kontrol, vejledning, information og motivation at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand samt medvirke til, at der sikres forsvarlig rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Det lovpligtige brandsyn skal ikke forveksles med forsikringsselskabernes tilsyn/besøg i forbindelse med brandforsikring (de såkaldte brandværnsinspektioner).

Hent bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn

 

Senest opdateret: 9. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os