Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Jubilæumsgratiale og fridage ved jubilæum

Cirkulære om jubilæumsgratiale 

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere samt ansatte under 3F er omfattet af finansministeriets cirkulære om jubilæumsgratiale. Bestemmelsen omfatter ikke BUPL og HK. Medarbejderne er berettiget til et gratiale ved 25, 40 og 50 års ansættelse. Cirkulæret er fra 15. april 2011

Hent cirkulære om jubilæumsgratiale

Gratialet udgør følgende beløb (grundbeløb 31/3/2012) og fremgår også af løntabel:

- 25 år; 6.000 kr.
- 40 år; 7.600 kr.
- 50 år; 9.000 kr.

Beløbene procentreguleres og er ikke pensionsgivende. Arbejdsgiver kan fastsætte et større gratiale. Den ansatte har ret til en fridag med løn i anledning af jubilæet.

Efter ligningslovens §7U betales skat og arbejdsmarkedsbidrag af gratialer, gaver og godtgørelser fra arbejdsgiveren, i det omfang det samlede beløb i indkomståret overstiger 8.000 kr.

Se mere her

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os