Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Administrativt personale, overenskomst med HK

Overenskomst for kontorpersonale mv. ved de frie grundskoler 2024-2026

Indtil der foreligger en opdateret overenskomsthåndbog henviser vi til overenskomsthåndbogen fra tidligere overenskomstperiode 21-24 suppleret med nedenstående samledokument indheholdene de nye resultater fra OK24. 

Hent samledokument om resultater af OK24 

HK-overenkomst for kontorpersonale mv. 2021-2024

Overenskomst for Kontorpersonale, der helt eller overvejende er beskæftiget med administrativt arbejde og ansat ved Frie Grundskoler. Aftalen er indgået mellem HK og aftaleenheden for Frie Grundskoler. Overenskomsten gælder for skoler, der har tilsluttet sig aftalen. Tilslutning sker ved henvendelse til Lilleskolernes Sammenslutning. 

HK-overenskomst for kontorpersonale mv. 2021 - 2024
 

Opgørelse af arbejdstid og årsnorm i HK-overenskomst

Årsnormen varierer afhængig af personalegruppe, antal feriedage i perioden, samt skolens konkrete planlægning. Endvidere skal der selvfølgelig være opmærksomhed i forhold til ansættelsesgrad - nedenstående link henviser til årsnormen for de forskellige overenskomster.

Arbejdstid generelt / årsnorm

Tilslutningsblanket til HK-overenskomsten   

Skolerne kan tilslutte sig overenskomsten mellem HK og Lilleskolernes Sammenslutning ved at indsende en fuldmagt

Hent tilslutningsblanket

HISTORISK:
Landsoverenskomst mellem Lilleskolernes Sammenslutning og HK 2015-2018

Overenskomsten omfatter sekretærer, IT-medarbejdere og andre adminstrative medarbejdere ved medlemsskoler, der har tilsluttet sig overenskomsten

Hent HK-overenskomsten for 2015-2018

Senest opdateret: 24. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os