Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Administrativt personale, overenskomst med HK

HK-overenkomst for kontorpersonale 2019-2021

Overenskomst for Kontorpersonale, der helt eller overvejende er beskæftiget med administrativt arbejde og ansat ved Frie Grundskoler. Aftalen er indgået mellem HK og aftaleenheden for Frie Grundskoler. Overenskomsten gælder for skoler, der har tilsluttet sig aftalen. Tilslutning sker ved henvendelse til Lilleskolernes Sammenslutning. 

Hent HK-overenskomst for 2019-2021

 

Tilslutningsblanket til HK-overenskomsten   

Skolerne kan tilslutte sig overenskomsten mellem HK og Lilleskolernes Sammenslutning ved at indsende en fuldmagt

Hent tilslutningsblanket

HISTORISK:
Landsoverenskomst mellem Lilleskolernes Sammenslutning og HK 2015-2018

Overenskomsten omfatter sekretærer, IT-medarbejdere og andre adminstrative medarbejdere ved medlemsskoler, der har tilsluttet sig overenskomsten

Hent HK-overenskomsten for 2015-2018