Lilleskolernes Sammenslutning

Opret en ny Lilleskole

Går I med overvejelser om at starte en Lilleskole, kan I finde hjælp og inspiration her.

Læs mere om lovgivning, organisering og rammer, tilskudsmuligheder, ansættelser mv. Og kontakt gerne Lilleskolernes Sammenslutning for en drøftelse af Jeres muligheder for at etablere en ny lilleskole.

Opret en Lilleskole

Inspiration til oprettelse af en Lilleskole

Her kan du læse om, hvordan du sammen med andre kan oprette en Lilleskole/fri grundskole.

Lilleskolernes sekretariat hjælper meget gerne et nyt skoleinitiativ med at komme i gang, hvis I beslutter jer for dette og tænker, at netop en lilleskole er det, der matcher jeres ønsker for en ny skole. Vi yder rådgivning og praktisk bistand i hele processen, lige fra den spæde start med en ide eller drøm hos jer, til skolen stiftes, godkendes af Undervisningsministeriet, finder egnede lokaler, ansætter personale og kommer i gang med undervisningen. 

For yderligere information kontakt os venligst på tlf. 6914 9664 eller send os en mail på post@lilleskolerne.dk.

Du kan naturligvis også bestille hele vores omfattende Startpakke, der inkluderer materialer og udgivelser vedr. Lilleskolerne og opstart af ny skole. Startpakken er gratis.

Hvis du vil vide mere, kan du desuden tilmelde dig vores nyhedsbreve, som udsendes pr. mail.

Du bestiller Startpakken og/eller tilmelder dig nyhedsbrevene ved at sende en mail til sekretariatsleder Sune Jon Hansen

Lovgivning  

Her kan du læse mere om de love, som lilleskoler og andre frie grundskoler er underlagt. Hvad står der for eksempel om undervisningen? Og hvad skal der til for at få tilskud til en skole?

Lovgivningen - kort fortalt

Økonomi 

Det er vigtigt, at skolens økonomi hænger sammen. Men hvad skal man være opmærksom på i forhold til fx forældrebetaling, løn, drift og bygninger? Hvordan lægger man et realistisk budget? Og hvor store er tilskuddene til skolerne i øjeblikket?

Skolens økonomi  Tilskud

Ledelse og medarbejdere 

Skolens ledelse består dels af bestyrelsen, som har det samlede og overordnede ansvar for skolen, henholdsvis skolelederen, som forestår den daglige ledelse, herunder ikke mindst den pædagogiske ledelse. Derudover har skolen ansatte medarbejdere tilhørende forskellige faggrupper, så der sikres undervisning i klasser, gode SFO-ordninger, administration og drift.

Men hvordan er ansvars- og opgavefordelingen? Og hvad skal man være opmærksom på i den forbindelse?

Bestyrelsen Skolelederen Medarbejderne

Huskelister 

Her finder I nogle oversigter, der kan hjælpe jer i det videre arbejde. Dels i forhold til de tidsfrister, der skal overholdes, dels i forhold til alle de opgaver, der skal løses undervejs, når den nye Lilleskole er under etablering.

Tidsplan Tjekliste

Senest opdateret: 24. august 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os