Lilleskolernes Sammenslutning

Opret en ny Lilleskole

Går I med overvejelser om at starte en Lilleskole, kan I finde hjælp og inspiration her.

Læs mere om lovgivning, organisering og rammer, tilskudsmuligheder, ansættelser mv. Kontakt gerne Lilleskolernes Sammenslutning for en videre drøftelse.

Opret en Lilleskole

Inspiration og gratis rådgivning til oprettelse af en Lilleskole

Det er et stort arbejde at starte en skole, og der er mange regler og tidsfrister, som man skal have styr på. Ligeledes er der vigtige processer man skal/bør igennem i den indledende fase, for at den kommende skole kan få det bedst mulige afsæt.

Ring til Lilleskolernes Sammenslutnings sekretariat for at få en indledende snak om blandt andet drømme, proces og prioriteringer i forhold til opstart af en fri grundskole - en lilleskole. En lilleskole er en fri grundskole ligesom fx. privatskolerne, friskolerne og de kristne friskoler, men lilleskolernes ståsted er et andet, og lilleskolerne udspringer af en anden tid. Der er i dag 52 lilleskoler i Danmark, og du kan læse mere om lilleskolerne og Lilleskolernes Sammenslutning i vores startpakke.

Sekretariatets hovednummer; 6914 9664

Lilleskolernes Sammenslutning varetager medlemsskolernes interesser på det poltiske plan - i forhold til staten og de faglige organisationer. Vi er nyhedsformidlende, kursusafholdeldende og rådgivende om alt relevant for lilleskolerne. Vi varetager skolernes interesse i alle henseender og er rådgivende og vejledende i forhold til skolens bestyrelse, skolens daglige ledelse og alle medarbejdergrupper.

I vores startpakke kan du læse alt om, hvordan du sammen med andre kan oprette en Lilleskole. Du kan også læse om, hvad der er kendetegnende for en lilleskole - og om hvorfor du måske skal overveje om den kommende skole skal være en Lilleskole, som er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning.

Sekretariatet i Lilleskolernes Sammenslutning hjælper meget gerne et nyt skoleinitiativ med at komme i gang, hvis I forventer, at det netop en lilleskole der matcher jeres ønsker for en ny skole. Vi yder gratis rådgivning og praktisk bistand i hele opstartsprocessen, lige fra den spæde start med en idé eller drøm hos jer, til at skolen er en etableret Lilleskole, som er godkendt og modtager statstilskud. 

Du kan bestille hele vores omfattende Startpakke, der inkluderer et budgetsystem til den indledende fase, når man går med overvejelser om at starte en ny Lilleskole.

For yderligere information kontakt os venligst på tlf. 6914 9664 eller send os en mail på post@lilleskolerne.dk. En god start kan også være at afholde et digitalt møde, hvor løst og fast kan drøftes alt efter hvor I er i skoleopstartsprocessen.

Senest opdateret: 26. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os