Lilleskolernes Sammenslutning

Lilleskolernes Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Lilleskolernes øverste myndighed, som vælger bestyrelsen og lægger den politiske linje.

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i april i forbindelse med Lilleskoletræffet

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er sammenslutningens øverste myndighed, som vælger bestyrelsen, godkender regnskab, budget og kontingent og lægger den politiske linje. Hver medlemsskole har 1 stemme på repræsentskabsmøderne, men møderne er åbne for alle interesserede. Skolens bestyrelse udpeger skolens repræsentant. Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i marts til april måned.

Repræsentantskabsmøde 2023

Repræsentantskab 2023 blev afholdt 21. april 2023 på Hotel Strandparken i Holbæk.

Referat repræsentantskabsmøde 2023

Årsrapport 2022

Budget og kontingentforslag

Repræsentantskabsmøde 2022

Repræsentantskab 2022 blev afholdt 22. april 2022 på Sdr. Jernløse Lilleskole.

Referat repræsentantskabsmøde 2022

Invitation med dagsorden

Årsrapport 2021

Budget og kontingentforslag

Forslag til repræsentantskab

Repræsentantskabsmøde 2021

I år blev Lilleskolernes Sammenslutnings repræsentantskab afholdt online - fredag den 16. april, kl. 13.15 - 17.00.

Referat af repræsentantskab

Årsrapport 2020

Repræsentantskabsmøde 2020

I år blev Lilleskolernes Sammenslutnings repræsentantskab afholdt online - torsdag den 7. maj. På Repræsentantskabsmødet blev der vedtaget vedtægtsændringer som blev bekræftet på et ekstraordinært Repræsentantskabmøde, mandag den 25. maj. Vedtægtsændringerne betyder, at Lilleskolernes Sammenslutning igen bliver en full-service skoleforeninge med interessevaretagelse, rådgivning og aktiviteter. Nedenfor referater mv. af de to repræsentantskaber.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskab

Dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskab

Referat af det ordinære repræsentantskab

Referat af det ekstraordinære repræsentantskab

Formandens mundtlige beretning

Årsrapport 2019

Repræsentantskabsmøde 2019

Repræsentantskabet blev afholdt 8. marts 2019 på Roskilde Lille Skole

Dagsorden

Formandens mundtlige beretning 2019

Referat af Repræsentantskabsmøde 2019

Strategipapir

Repræsentantskabsmøde 2018

Her finder du dagsorden, bilag samt referat af Repræsentantskabsmøde 2018, som blev afholdt 9. marts 2018 på Holbæk Lilleskole

Dagsorden

Formandens mundtlige beretning 2018

Referat af Repræsetantskabsmøde 2018

Repræsentantskabsmøde 2017

Her finder du dagsorden, bilag samt referat af Repræsentantskabsmøde 2017, som blev afholdt 10. marts 2017 på Rørvig Friskole

Dagsorden

Formandens mundtlige beretning 2017

Referat fra Repræsentantskabsmøde 2017

 

Repræsentantskabsmøde 2016

Her finder du dagsorden, bilag samt referat af Repræsentantskabsmøde 2016, som blev afholdt 1. april 2016 på Kobæk Strand.

Dagsorden

Formandens mundtlige beretning 2016

Referat fra Repræsentantskabsmøde 2016

 

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 2015

På Lilleskolernes Repræsentanskabsmøde den 24. april 2015 godkendte Repræsentantskabet bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. For at forslaget kan træde i kraft, skal forslaget godkendes på to på hinandens følgende repræsentantskabsmøder.

Der indkaldes derfor til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 kl. 12.00 (ankomst fra kl. 11.30) på Roskilde Lille Skole.

Invitation og dagsorden ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Referat fra ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 2015

Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde 2015

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os