Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Fertilitetsbehandling

Fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling betragtes som sygdom, så ansatte har ret til fri med løn til fertilitetsbehandling.

Den ansatte skal;

  • oplyse arbejdsgiver om fertilitetsbehandlingen.
  • forsøge at placere undersøgelserne og behandlingen uden for arbejdstiden, så det er til mindst mulig gene for arbejdsgiveren. Fertilitetsklinikken kan evt. være behjælpelig mht. hvor meget fravær der anbefales.
  • kunne dokumentere at behandlingen er nødvendig, hvis arbejdsgiver ønsker det.

Arbejdsgiver og medarbejder kan lave en aftale efter sygedagpengelovens § 56, hvis indlæggelse eller behandling er besluttet på ansættelsestidspunktet. Kommunen skal godkende aftalen.

 

Senest opdateret: 4. juli 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os