Lilleskolernes Sammenslutning

Nyheder og udgivelser
Her kan du finde og hente nyheder og udgivelser.

Lilleskolernes Sammenslutning 

LS Aktuelt nr. 37, uge 22 - 22/23 (GDPR 5 år, IT og GDPR, Skolevalg 24, Skrald, Alle børn cykler, Ulandskalender  ) 

LS Aktuelt nr. 36, uge 21 - 22/23 (Endelig finanslov, Kommende arr., Efterudd., Afgangsprøver, Digitale børn, Unilogin ) 

LS Aktuelt nr. 35, uge 20 - 22/23 (Orientering om finanslov, Ny ansættelsesbevislov, LS og nye åbningstider) 

LS Aktuelt nr. 34, uge 19 - 22/23 (Sikker trafik, Ferietillæg, motivation OB, ChatGPT, Grundlovsdag, Stå mål, Intromøde best) ) 

LS Aktuelt nr. 33, uge 18 - 22/23 (Ugens zoom-møder, Ref. repræsentsk., Ans. af pensionerede, Samrarb. spor, Sygeuv., løn eks.) 

LS Aktuelt nr. 32, uge 17 - 22/23 (Repræsentantskab, Minifestival, Rettighedsaft musik, Nye best. medl, Servicenyt, UPV afskaffes) 

LS Aktuelt nr. 31, uge 16 - 22/23 (Musik og teatermøder 23, Lønregulering, Ferieløn, Ny vejledning DT, Prøver, Samarbejdsudv mv) 

LS Aktuelt nr. 30, uge 15 - 22/23 (Læsevanskeligheder, AT-vejledning, Skolekoncerter, Ansættelsesvilkår, DKV, Vidensenhed UVM)

LS Aktuelt nr. 29, uge 13 - 22/23 (Finanslovsforslag 23, Repræsentantskab, Aflysning Musik og T., Kursuskalender , Personaleg., div.)

LS Aktuelt nr. 28, uge 12 - 22/23 (% Finanslov Arbejdstid, Orienteringspligt opsigelser, Børnesundhedsprofil, , ChatGTP, LS Logo)

LS Aktuelt nr. 27, uge 11 - 22/23 (STUKs tilsynsplan 23, Nem-ID lukker snart, Cyperhotline, Digitale unge, Fondsans udeliv, diverse)

LS Aktuelt nr. 26, uge 10 - 22/23 (Afventer finanslov, Farvel st. bededag, nyhedsbrev prøver, servicenyt, naturfagsforløb)

LS Aktuelt nr. 25, uge 9 - 22/23 (Udsættelse af lederzoom, Tilmelding til workshops)

LS Aktuelt nr. 24, uge 8 - 22/23 (STUK; Regnskab 2022, Tjenesterejser, Ny løntabel 1/4, Husk tilmeldingsfrister, Prøver mv.)

LS Aktuelt nr. 23, uge 6 - 22/23 (LS Sekretariat uge 7, Whistleblower (STUK, Datatilsyn, Egen ordning)

LS Aktuelt nr. 22, uge 5 - 22/23 (Status arb. tid, WS arb. tid, Særlige Feriedage, Sommerferie hvornår, Personalemapper, Bål, div.)

LS Aktuelt nr. 21, uge 4 - 22/23 (Ny løntabel og reguleringsfaktor, Seniorbonus, IT-syst, Temad arb.miljø, Ordblinde, PPR, topmøde)

LS Aktuelt nr. 20, uge 3 - 22/23 (LS paradigme vedtægter, Billeder GDPR, Chr.b.sag, Seksual chikane, Huskunstner, Midler trivs, mv.)

LS Aktuelt nr. 19, uge 2 - 22/23 (Workshops og lærerarbejdstid, Skoler og affaldssortering fortsat, Billeder til årsskrift)

LS Aktuelt nr. 18, uge 1 - 22/23 (Nyt år, regering og finanslov, SKI, NB Regnskab, Gældstyrelse, Affald, FPnyt, Brand mv.)

LS Aktuelt nr. 17, uge 50 - 22/23 (Nye datoer zoom, Corona, Ulykker julefrokost, Barselsplan, Samarb. grøn omstilling, MM)

LS Aktuelt nr. 16, uge 49 - 22/23 (Materialer arb. miljø, Ny bogføringslov, Udfasning Unilogin, Ansattes julegaver, Frist UPV)

LS Aktuelt nr. 15, uge 48 - 22/23 (Krav om afdelingsleder i SFO, Arbejdstidsaftale og opgaveroversigter, Testskoler DKV-system )

LS Aktuelt nr. 14, uge 47 - 22/23 (Nyhedsbrevet Lilleskolen, Log-in optagelse.dk, 30-dagesfrist SPSU, Sprogvurd, Sommerferie 23/24 )

LS Aktuelt nr. 13, uge 46 - 22/23 (Ny barselsvejledning, Sorgorlov, Omsorgsorlov/omsorgsdage, Jobindex, GDPR Billeder, FPnyt)

LS Aktuelt nr. 12, uge 45 - 22/23 (Corona, Billeder årsskrift, Lønforhandling, FPnyt, Teaterrefusion, Login STIL, Google, MitID, Barsel)

LS Aktuelt nr. 11, uge 44 - 22/23 (Opgørelse af arbejdstid, Omsorgsdage og ferie, APV og UPV, Fundraising, Afskedsreception)

LS Aktuelt nr. 10, uge 41 - 22/23 (Hånd om nye lærere, Okt.løn, Adm. årshjul, prøver, APV værktøj, Energipriser, LParlament )

LS Aktuelt nr. 9, uge 40 - 22/23 (Politik valg mv, CFU databehandleraftale, Sorg, Ordblinde, børn som tolke, temadag arb.miljø, div.)

LS Aktuelt nr. 8, uge 39 - 22/23 (Ledertræf, Kursus for adm. personale, Resultat karakterer 2022, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 22/23 (Ledertræf, Statens Kompetencefond, Seniorfridage/bonus, Sygefravær/mistrivsel, Lilleskolenyt)

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 22/23 (Antal børn på Lilleskole, Cold Corona, Fleksjob og pension, Ny løntabel, Madspild, Husker du)

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 22/23 (Finanslovsforslag 23, Kriseberedskab, Arbejdsmiljø og temadage, 5/9, OK BUPL/FOA, Prøver)

LS Aktuelt nr. 4, uge 35 - 22/23 (Digitale undervisningsydelser, Legepladser (ansvar og forplligtelser), ulovlig billeddeling, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 22/23 (Lederiet 22, Store tælledag, OK-Håndbog Lærer opdateret, Søg midler sfo/klub, leder og arb.miljø)

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 22/23 (Tilmeldingsfrister, Ny løntabel, Chromebooks, OK-Håndbog Lærer, Fjernuv., prøve 8. kl, diverse )

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 22/23 (Nyt skoleår, OBS løn og ferie, Ny barselslov, Pension kombinationsansatte, Digitale krænkelser, div. )

LS Aktuelt nr. 42, uge 26 - 21/22 (God sommer, Kursus adm. personale., Lilleskolernes Parlament, Mentorudd., Servicenyt nr. 6)

LS Aktuelt nr. 41, uge 25 - 21/22 (Tilsynsberetning fra STUK 2021, Seniorbonus ved fratræden, Rekrutteringssystem)

LS Aktuelt nr. 40, uge 24 - 21/22 (Opgørelse af arbejdstid, Erstatningsferie, Brandsyn og DKV-plan mv., Faciliterede netværk  )

LS Aktuelt nr. 39, uge 23 - 21/22 (Stå i mål med vejl, Løn i ferie, Omsorgsorlov, Trafikundervisning, Tilsyn dagtilbud, diverse)

LS Aktuelt nr. 38, uge 22 - 21/22 (OK dækning af pensionerede, Bestyrelse LS, Advarsel TR, Teater, A-Å, Reelle ejere, Tilskud FS)

LS Aktuelt nr. 37, uge 21 - 21/22 (Referat LS Rep, Pension og gruppeliv, Tilskud personlig ass, Fasth. af lærere, ny bogførinslov mm.)

LS Aktuelt nr. 36, uge 20 - 21/22 (Bestyrelsen, Kar. 8 kl. STIL, Vejledning barselslov, Whistleblow STUK, Befordring, MitID, og diverse)

LS Aktuelt nr. 35, uge 19 - 21/22 (Værktøj; ansættelse af skoleleder, Ukraine-hotline, Ansættelsereg., Særlig feriegodtg., brandtilsyn)

LS Aktuelt nr. 34, uge 18 - 21/22 (UPV og "prøvbevis", Ny bestyrelse, Dataminimerinsprincip, Bogføringslov, Grøn omstilling web)

LS Aktuelt nr. 33, uge 17 - 21/22 (Repræsentantskab 2022, Politisk aftale om "Ukraine", Opråb festival, tavshedspligt, Nordeafond)

LS Aktuelt nr. 32, uge 16 - 21/22 (Repræsentantskab, Reception PH, Ændring apr.løn, Særlige feriedage, Sommerens prøver 2022)

LS Aktuelt nr. 31, uge 14 - 21/22 (Afgangsprøve, ny bekendtg, Arbejdsmiljø og gode medarb., Apr.løn og OK, krav opt.prøve)

LS Aktuelt nr. 30, uge 13 - 21/22 (Ukraine fortsat, Ansættelsesregister, Alder og forskelsbehandling, Prøve, Rapport inklusion FS)

LS Aktuelt nr. 29, uge 12 - 21/22 (Flygtninge og gode intentioner, Fleksjob, Ferievarsling, Aftale om anbragte børn, Prøver, Læs, Nyt)

LS Aktuelt nr. 28, uge 11 - 21/22 (Ukraine og hjælp, Ny løntabel 1. apr. og obs OK, Ny barselslov, GDPR, Digitalisering af bilag)

LS Aktuelt nr. 27, uge 10 - 21/22 (Arbejdstidsværktøj, APV-værktøj, Sommerens prøver, Forskelsbehandling, Seksuel chikane)

LS Aktuelt nr. 26, uge 9 - 21/22 (P-dage; undervisning af forældre, Sommerens prøver, Webinar grøn omstilling, tilskud Arb. miljø)

LS Aktuelt nr. 25, uge 8 - 21/22 (Testophør, Evaluering af uv., Forbud mod oplysning af alder, Link nyhed F.sek, prøver, Div. OBS)

LS Aktuelt nr. 24, uge 6 - 21/22 (Webinar arb. tid, Trivselsdag, Lønregulering og budget, Kompetencefond, Aflyst uv., Gratis webinar)

LS Aktuelt nr. 23, uge 5 - 21/22 (Covid; på retræte, Cabi; ansættelser, arb.miljø, socialt ansvar, Arb.miljørelateret afg, Kriseberedskab)

LS Aktuelt nr. 22, uge 4 - 21/22 (Covid; flere på arb., Billeder til årsskrift, Barsel aug lovforslag, prøver mv., ny reg.%, GDPR worksh.)

LS Aktuelt nr. 21, uge 3 - 21/22 (Covid; højt fravær ansatte, Temadage arb.miljø, Tilsyn STUK 22-24, Særlige FD, Ansættelsesret)

LS Aktuelt nr. 20, uge 2 - 21/22 (Covid; Test, uv i stamkl., tilskud rengøring, Nye satser løntabel, Nye cirkulærer)

LS Aktuelt nr. 19, uge 1 - 21/22 (Godt nytår, Covid-19, finanslov og tilskud, forskelsbehandling, Barsel tilbagevenden, reception)

LS Aktuelt nr. 18, uge 50 - 21/22 (Covid; retningslinjer, lederzoom 3/1, refusion 1. sygedag, Servicenyt, Digital opbevaring af bilag)

LS Aktuelt nr. 17, uge 49 - 21/22 (Covid; refusion 1. sygedag, OBS gruppeliv, Finanslovsaftale, Niveau for julegaver, PAV)

LS Aktuelt nr. 16, uge 48 - 21/22 (Antal børn på Lilleskolerne, Covid; krav om Coronapas, ref. 1. sygedag, prøver, selvtest, Ferieår)

LS Aktuelt nr. 15, uge 47 - 21/22 (Covid-19, krav coronapas, Afskedigelser, Ny AT-vejledning, prøve 8. kl., diverse)

LS Aktuelt nr. 14, uge 46 - 21/22 (Covid-19, fleksibilitet ved sommerens prøver, Influenzavaccine, Sygeundervisning, OK)

LS Aktuelt nr. 13, uge 45 - 21/22 (Covid-19, Netværk for adm., Omsorgssamtaler, Arb. miljø udd, Teaterrefusion)

LS Aktuelt nr. 12, uge 44 - 21/22 (Nye retningslinjer Covid, Ny barselslovgivning 2022, Nye cirkulærer, lovforslag LGBTI, Gruppeliv)

LS Aktuelt nr. 11, uge 43 - 21/22 (Økonomistyring og budget, referater bestyrelsesmøder, ekspertgruppe og mat, nye regler vikarref)

LS Aktuelt nr. 10, uge 41 - 21/22 (Regeringens lovkatalog, Persondata til Fordelingss., Resultat afgangsprøver, løn oktober, diverse)

LS Aktuelt nr. 9, uge 40 - 21/22 (Materialer workshop arb. tid, aflønningsform vikarer, reception, diverse)

LS Aktuelt nr. 8, uge 39 - 21/22 (Studieture og vaccine, Lønpolitik og løndannelse, nye overenskomster, diverse)

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 21/22 (Fortsat smittehåndtering, Workshop-opfølgning, Lilleskoleparlament, Filmfestival mv.)

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 21/22 (Persondata; aktindsigt - Google Suite, Ny løntabel, Covid og retningslinjer, Ansættelsesret, Skolebyt)

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 21/22 (Covid-19 fortsat, Workshop arb. tid, sygedagpenge, lidt ansættelsesret, skolekonkurrence- og pris)

LS Aktuelt nr. 4, uge 35 - 21/22 (Finanslovsforslag, Covid-19, Webinar underretning, Tilskud trivsel, Sygedagpenge )

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 21/22 (Covid-19 (gravide, lejrskole), Vejledning 5/9, ansættelse pens. lærere, div. frister)

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 21/22 (Workshop arb. tid, Specialundervisning; hvem gør hvad?, Underretninger, GDPR og ansvar)

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 21/22 (Skoleopstart, Isolation og erstatningsferie, Lønninger skoleopstart, Tilsynsberetning 2020, Diverse)

LS Aktuelt nr. 44, uge 26 - 2021 (Sommerferie, Nyansættelser og anciennitet, Ansættelse af pensionerede lærere, Tjenestefri)

LS Aktuelt nr. 43, uge 25 - 2021 (Covid; Sidste skoledag, Arb. tid og overarb., Sorgorlov, Ultrabit, Deadline indb. 8. kl. praktisk/m.)

LS Aktuelt nr. 42, uge 24 - 2021 (Covid; ny aftale og retningslinjer, Løn og sygdom i ferie, sygeprøver og karakterer)

LS Aktuelt nr. 41, uge 23 - 2021 (Covid; nye midler, Workshop arb. tid, Finansiel Strategi)

LS Aktuelt nr. 40, uge 22 - 2021 (Covid; Sociale arr., Folkeskolemio. også til Frie skoler, Seniordage, Lønsikring leder)

LS Aktuelt nr. 39, uge 21 - 2021 (Covid; Retningslinjer af soc. arr. og fejring af dim., tilsynsførendes besøg, LB Fond, Copydan)

LS Aktuelt nr. 38, uge 20 - 2021(Genåbn. 21. maj, ny vejl. samtykke, personoplysninger og retsligt grundlag, efter en Pandemi)

LS Aktuelt nr. 37, uge 19 - 2021(Samarb.-udfordringer / bistand, Arb.miljø, fleksjob, Kompetencefond, Covid-19 og arb.skade)

LS Aktuelt nr. 36, uge 18 - 2021(Covid; Alle elever tilbage, Fleksjobordning ny og gammel, rygepolitik)

LS Aktuelt nr. 35, uge 17 - 2021(Covid; Afstand og prøver, OK, Nye arbejdstidsregler, Ny lønregulering, Jubilæum)

LS Aktuelt nr. 34, uge 16 - 2021(Covid; Genåbning 21. april, Skærpet underretning, Temadage arbejdsmiljø, Certificering)

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os
  • Arbejdsmiljø