Lilleskolernes Sammenslutning

Nyheder og udgivelser
Her kan du finde og hente nyheder og udgivelser.

Lilleskolernes Sammenslutning 

LS Aktuelt nr. 36, uge 20 - 23/24 (Majløn og løntillæg, Årskalender, Lilleskolernes Parlament 24/25, Aflønning ved eksamen)

LS Aktuelt nr. 35, uge 19 - 23/24 (Ny dato Repræsentantskab 25, Møde reg. af arb.tid., Pæd-OK, Intowords, Prøvenyt, Strandbadning)

LS Aktuelt nr. 34, uge 18 - 23/24 (Gode råd til bestyrelsesarbejdet, Online-møde om reg. af arb. tid, Servicenyt, Kompetencefond)

LS Aktuelt nr. 33, uge 17 - 23/24 (Repræsentantskab og træf 2024, Lønstigninger 1. april 24, Samlenotat om OK24, Konstituering)

LS Aktuelt nr. 32, uge 16 - 23/24 (Fælles onlinemøder OK24 og reg. af arb.tid, Udb. af særlige FD, Datofejl årskalender)

LS Aktuelt nr. 31, uge 15 - 23/24 (Årskalender 24/25, OK24-Zoom, Særlige FD, Fridage og løn, Tvillingorlov, Festival, Seniordn.Ber.)

LS Aktuelt nr. 30, uge 14 - 23/24 (Tilbage efter påske, Aprilløn og reguleringsprocent, Undervisningsmiljø status, Antimobbestrategi )

LS Aktuelt nr. 29, uge 12 - 23/24 (Aftale om folkesk., LS. Parlament 24/25, Trivselskommission, Ans.beviser, Survey, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 28, uge 11 - 23/24 (Organisationsaftale på lærerområdet, Survey fra LS, Repræsentantskab 2024, Online adm. flyttet)

LS Aktuelt nr. 27, uge 10 - 23/24 (Kommunens PPR-forpligtelse, Grundlovsdag, Arbejdsmiljø, Underretning, Økonomisystemer)

LS Aktuelt nr. 26, uge 9 - 23/24 (Temamøde generalforsamlingen, STUKs tilsynsplan 24, Servicenyt februar, Førstehjælp i skolen)

LS Aktuelt nr. 25, uge 8 - 23/24 (OK24 CFU-forlig, Skolemiljøarb., UPV afskaffes, Skærmbrug, Prøver, Teaterefusion, Kontingent) 

LS Aktuelt nr. 24, uge 6 - 23/24 (Samarbejde mellem skole og PPR, Rammeaftale musik Copydan AVU-medier) 

LS Aktuelt nr. 23, uge 5 - 23/24 (Lov om registrering arb.tid, Indeklima og energibesp., Servicenyt, Digitale bilag, Generalfors.) 

LS Aktuelt nr. 22, uge 4 - 23/24 (Arbejdstid opgaveoversigt, Billeder Årsskrift, Generalforsamlingen best. zoom, Fleksjob, Prøver) 

LS Aktuelt nr. 21, uge 3 - 23/24 (Demokratisk tilstand, Skolevalg 2024, GDPR og tilsyn, Udskrivninger og tilsyn) 

LS Aktuelt nr. 20, uge 2 - 23/24 (Således 2024, St. Bededag, Nye satser, Særpulje udd, Særlige FD, Grundlovsdag, Teaterfestival) 

LS Aktuelt nr. 19, uge 51 - 23/24 (God jul og godt nytår, Lønopmærksomheder, St. Bededag orientering, Finanslov) 

LS Aktuelt nr. 18, uge 50 - 23/24 (Finanslovsaftale, Lønstat, Onlinemøder, Temadag arb. miljø, Prøver, Servicenyt, Samarbejdsudvalg) 

LS Aktuelt nr. 17, uge 49 - 23/24 (Undervisning; Palæstinakonflikt, Kursusdag sekretariat, Helligdage fast og variable) 

LS Aktuelt nr. 16, uge 48 - 23/24 (Finanslovsaftale, Ferie udenfor skoleferie, Julefrokost og ansvar, Skolevalg, Prøver nyhedsbrev) 

LS Aktuelt nr. 15, uge 47 - 23/24 (Whistleblowerordning, Julegaven, Krænkende optagelser, Samarbejdsudvalg, Praksisfaglighed) 

LS Aktuelt nr. 14, uge 46 - 23/24 (Skolepengeniveau, Arbejdstid, Grundskolepanel, Billeder Årsskrift, Lederiet, Elevfravær) 

LS Aktuelt nr. 13, uge 45 - 23/24 (Magtanvendelse, Seniorbonus, Jobindex, Politiske aftaler, UVM indlæg, Ny skoleleder, P-Bøder) 

LS Aktuelt nr. 12, uge 44 - 23/24 (Samarbejdsspor, Oms.- og feriedage, Ret uden Forældremyndighed, Minimums normering) 

LS Aktuelt nr. 11, uge 43 - 23/24 (Lilleskolefestival 2025, vært?, Lov om reg. af arb. tid, SPSA aføst SPS2005, Sikker trafik, Serv.nyt) 

LS Aktuelt nr. 10, uge 41 - 23/24 (Efterårsferie, Regerings skoleudspil/lovprogram, Specpæd. træf, Naturfagsfond, Elevdemokrati, +) 

LS Aktuelt nr. 9, uge 40 - 23/24 (Seniorbonus nye regler, Kursus admin, Arb. miljø udd., Ny skoleleder, Lederiet, Afskedsreception) 

LS Aktuelt nr. 8, uge 39 - 23/24 (Ledertræf 2023, Grundskolekarakterer/hjemmeside, Dk-indsamling uv-forløb, Servicenyt) 

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 23/24 (Ledertræf, Lønstigninger, Lønomregner, Ledelsesuge, Vært Musik og teater, Intromøde) 

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 23/24 (Elevtal Lilleskoler, Lønstigning 1/10, Børneattest, Prøver særlig vilkår, UPV, Skoleudv., Komp.fond) 

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 23/24 (FFL 2024, Lilleskolernes Parlament, 5/9 survey, Sygefravær, Nyt om prøver, Sekretariat tipper ) 

LS Aktuelt nr. 4, uge 34 - 23/24 (Ledertræf23, Intromøde nye medarb, Ans. bevis HKog3F, Grundsk.indb., Gravide, Servicenyt, SPSA ) 

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 23/24 (Årstælledagen nærmer sig, Ny kalender 24/25, Ansættelsbeviser HK og 3F, Kommende arr.) 

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 23/24 (Tour de vedtægter, Tilkaldebevis sfo, Nyuddannet, Elevkartotek og data, Kursus adm, Aktiviteter) 

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 23/24 (Nyt skoleår, Ferieløn, Ans.bev.,. Feriesygdom, Udskrivning, St. bededag, Arb. miljø, IT-systemer ) 

LS Aktuelt nr. 40, uge 25 - 22/23 (God sommer, Husk møder og netværk, Whistleblowerord, Ansættelsesbeviser, kurser diverse) 

LS Aktuelt nr. 39, uge 24 - 22/23 (Arbejdstid 22/23 og 23/24, STUKs tilsynsberetning 2022) 

LS Aktuelt nr. 38, uge 23 - 22/23 (Ny vejl. fra AT, Skoletrafiktest, Rekvirer prøvekar 8. kl., møde adm, LP, LS netværk ) 

LS Aktuelt nr. 37, uge 22 - 22/23 (GDPR 5 år, IT og GDPR, Skolevalg 24, Skrald, Alle børn cykler, Ulandskalender  ) 

LS Aktuelt nr. 36, uge 21 - 22/23 (Endelig finanslov, Kommende arr., Efterudd., Afgangsprøver, Digitale børn, Unilogin ) 

LS Aktuelt nr. 35, uge 20 - 22/23 (Orientering om finanslov, Ny ansættelsesbevislov, LS og nye åbningstider) 

LS Aktuelt nr. 34, uge 19 - 22/23 (Sikker trafik, Ferietillæg, motivation OB, ChatGPT, Grundlovsdag, Stå mål, Intromøde best) ) 

LS Aktuelt nr. 33, uge 18 - 22/23 (Ugens zoom-møder, Ref. repræsentsk., Ans. af pensionerede, Samrarb. spor, Sygeuv., løn eks.) 

LS Aktuelt nr. 32, uge 17 - 22/23 (Repræsentantskab, Minifestival, Rettighedsaft musik, Nye best. medl, Servicenyt, UPV afskaffes) 

LS Aktuelt nr. 31, uge 16 - 22/23 (Musik og teatermøder 23, Lønregulering, Ferieløn, Ny vejledning DT, Prøver, Samarbejdsudv mv) 

LS Aktuelt nr. 30, uge 15 - 22/23 (Læsevanskeligheder, AT-vejledning, Skolekoncerter, Ansættelsesvilkår, DKV, Vidensenhed UVM)

LS Aktuelt nr. 29, uge 13 - 22/23 (Finanslovsforslag 23, Repræsentantskab, Aflysning Musik og T., Kursuskalender , Personaleg., div.)

LS Aktuelt nr. 28, uge 12 - 22/23 (% Finanslov Arbejdstid, Orienteringspligt opsigelser, Børnesundhedsprofil, , ChatGTP, LS Logo)

LS Aktuelt nr. 27, uge 11 - 22/23 (STUKs tilsynsplan 23, Nem-ID lukker snart, Cyperhotline, Digitale unge, Fondsans udeliv, diverse)

LS Aktuelt nr. 26, uge 10 - 22/23 (Afventer finanslov, Farvel st. bededag, nyhedsbrev prøver, servicenyt, naturfagsforløb)

LS Aktuelt nr. 25, uge 9 - 22/23 (Udsættelse af lederzoom, Tilmelding til workshops)

LS Aktuelt nr. 24, uge 8 - 22/23 (STUK; Regnskab 2022, Tjenesterejser, Ny løntabel 1/4, Husk tilmeldingsfrister, Prøver mv.)

LS Aktuelt nr. 23, uge 6 - 22/23 (LS Sekretariat uge 7, Whistleblower (STUK, Datatilsyn, Egen ordning)

LS Aktuelt nr. 22, uge 5 - 22/23 (Status arb. tid, WS arb. tid, Særlige Feriedage, Sommerferie hvornår, Personalemapper, Bål, div.)

LS Aktuelt nr. 21, uge 4 - 22/23 (Ny løntabel og reguleringsfaktor, Seniorbonus, IT-syst, Temad arb.miljø, Ordblinde, PPR, topmøde)

LS Aktuelt nr. 20, uge 3 - 22/23 (LS paradigme vedtægter, Billeder GDPR, Chr.b.sag, Seksual chikane, Huskunstner, Midler trivs, mv.)

LS Aktuelt nr. 19, uge 2 - 22/23 (Workshops og lærerarbejdstid, Skoler og affaldssortering fortsat, Billeder til årsskrift)

LS Aktuelt nr. 18, uge 1 - 22/23 (Nyt år, regering og finanslov, SKI, NB Regnskab, Gældstyrelse, Affald, FPnyt, Brand mv.)

LS Aktuelt nr. 17, uge 50 - 22/23 (Nye datoer zoom, Corona, Ulykker julefrokost, Barselsplan, Samarb. grøn omstilling, MM)

LS Aktuelt nr. 16, uge 49 - 22/23 (Materialer arb. miljø, Ny bogføringslov, Udfasning Unilogin, Ansattes julegaver, Frist UPV)

LS Aktuelt nr. 15, uge 48 - 22/23 (Krav om afdelingsleder i SFO, Arbejdstidsaftale og opgaveroversigter, Testskoler DKV-system )

LS Aktuelt nr. 14, uge 47 - 22/23 (Nyhedsbrevet Lilleskolen, Log-in optagelse.dk, 30-dagesfrist SPSU, Sprogvurd, Sommerferie 23/24 )

LS Aktuelt nr. 13, uge 46 - 22/23 (Ny barselsvejledning, Sorgorlov, Omsorgsorlov/omsorgsdage, Jobindex, GDPR Billeder, FPnyt)

LS Aktuelt nr. 12, uge 45 - 22/23 (Corona, Billeder årsskrift, Lønforhandling, FPnyt, Teaterrefusion, Login STIL, Google, MitID, Barsel)

LS Aktuelt nr. 11, uge 44 - 22/23 (Opgørelse af arbejdstid, Omsorgsdage og ferie, APV og UPV, Fundraising, Afskedsreception)

LS Aktuelt nr. 10, uge 41 - 22/23 (Hånd om nye lærere, Okt.løn, Adm. årshjul, prøver, APV værktøj, Energipriser, LParlament )

LS Aktuelt nr. 9, uge 40 - 22/23 (Politik valg mv, CFU databehandleraftale, Sorg, Ordblinde, børn som tolke, temadag arb.miljø, div.)

LS Aktuelt nr. 8, uge 39 - 22/23 (Ledertræf, Kursus for adm. personale, Resultat karakterer 2022, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 22/23 (Ledertræf, Statens Kompetencefond, Seniorfridage/bonus, Sygefravær/mistrivsel, Lilleskolenyt)

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 22/23 (Antal børn på Lilleskole, Cold Corona, Fleksjob og pension, Ny løntabel, Madspild, Husker du)

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 22/23 (Finanslovsforslag 23, Kriseberedskab, Arbejdsmiljø og temadage, 5/9, OK BUPL/FOA, Prøver)

LS Aktuelt nr. 4, uge 35 - 22/23 (Digitale undervisningsydelser, Legepladser (ansvar og forplligtelser), ulovlig billeddeling, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 22/23 (Lederiet 22, Store tælledag, OK-Håndbog Lærer opdateret, Søg midler sfo/klub, leder og arb.miljø)

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 22/23 (Tilmeldingsfrister, Ny løntabel, Chromebooks, OK-Håndbog Lærer, Fjernuv., prøve 8. kl, diverse )

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 22/23 (Nyt skoleår, OBS løn og ferie, Ny barselslov, Pension kombinationsansatte, Digitale krænkelser, div. )

LS Aktuelt nr. 42, uge 26 - 21/22 (God sommer, Kursus adm. personale., Lilleskolernes Parlament, Mentorudd., Servicenyt nr. 6)

LS Aktuelt nr. 41, uge 25 - 21/22 (Tilsynsberetning fra STUK 2021, Seniorbonus ved fratræden, Rekrutteringssystem)

LS Aktuelt nr. 40, uge 24 - 21/22 (Opgørelse af arbejdstid, Erstatningsferie, Brandsyn og DKV-plan mv., Faciliterede netværk  )

LS Aktuelt nr. 39, uge 23 - 21/22 (Stå i mål med vejl, Løn i ferie, Omsorgsorlov, Trafikundervisning, Tilsyn dagtilbud, diverse)

LS Aktuelt nr. 38, uge 22 - 21/22 (OK dækning af pensionerede, Bestyrelse LS, Advarsel TR, Teater, A-Å, Reelle ejere, Tilskud FS)

LS Aktuelt nr. 37, uge 21 - 21/22 (Referat LS Rep, Pension og gruppeliv, Tilskud personlig ass, Fasth. af lærere, ny bogførinslov mm.)

LS Aktuelt nr. 36, uge 20 - 21/22 (Bestyrelsen, Kar. 8 kl. STIL, Vejledning barselslov, Whistleblow STUK, Befordring, MitID, og diverse)

LS Aktuelt nr. 35, uge 19 - 21/22 (Værktøj; ansættelse af skoleleder, Ukraine-hotline, Ansættelsereg., Særlig feriegodtg., brandtilsyn)

LS Aktuelt nr. 34, uge 18 - 21/22 (UPV og "prøvbevis", Ny bestyrelse, Dataminimerinsprincip, Bogføringslov, Grøn omstilling web)

LS Aktuelt nr. 33, uge 17 - 21/22 (Repræsentantskab 2022, Politisk aftale om "Ukraine", Opråb festival, tavshedspligt, Nordeafond)

LS Aktuelt nr. 32, uge 16 - 21/22 (Repræsentantskab, Reception PH, Ændring apr.løn, Særlige feriedage, Sommerens prøver 2022)

LS Aktuelt nr. 31, uge 14 - 21/22 (Afgangsprøve, ny bekendtg, Arbejdsmiljø og gode medarb., Apr.løn og OK, krav opt.prøve)

LS Aktuelt nr. 30, uge 13 - 21/22 (Ukraine fortsat, Ansættelsesregister, Alder og forskelsbehandling, Prøve, Rapport inklusion FS)

LS Aktuelt nr. 29, uge 12 - 21/22 (Flygtninge og gode intentioner, Fleksjob, Ferievarsling, Aftale om anbragte børn, Prøver, Læs, Nyt)

LS Aktuelt nr. 28, uge 11 - 21/22 (Ukraine og hjælp, Ny løntabel 1. apr. og obs OK, Ny barselslov, GDPR, Digitalisering af bilag)

LS Aktuelt nr. 27, uge 10 - 21/22 (Arbejdstidsværktøj, APV-værktøj, Sommerens prøver, Forskelsbehandling, Seksuel chikane)

LS Aktuelt nr. 26, uge 9 - 21/22 (P-dage; undervisning af forældre, Sommerens prøver, Webinar grøn omstilling, tilskud Arb. miljø)

LS Aktuelt nr. 25, uge 8 - 21/22 (Testophør, Evaluering af uv., Forbud mod oplysning af alder, Link nyhed F.sek, prøver, Div. OBS)

LS Aktuelt nr. 24, uge 6 - 21/22 (Webinar arb. tid, Trivselsdag, Lønregulering og budget, Kompetencefond, Aflyst uv., Gratis webinar)

LS Aktuelt nr. 23, uge 5 - 21/22 (Covid; på retræte, Cabi; ansættelser, arb.miljø, socialt ansvar, Arb.miljørelateret afg, Kriseberedskab)

LS Aktuelt nr. 22, uge 4 - 21/22 (Covid; flere på arb., Billeder til årsskrift, Barsel aug lovforslag, prøver mv., ny reg.%, GDPR worksh.)

LS Aktuelt nr. 21, uge 3 - 21/22 (Covid; højt fravær ansatte, Temadage arb.miljø, Tilsyn STUK 22-24, Særlige FD, Ansættelsesret)

LS Aktuelt nr. 20, uge 2 - 21/22 (Covid; Test, uv i stamkl., tilskud rengøring, Nye satser løntabel, Nye cirkulærer)

LS Aktuelt nr. 19, uge 1 - 21/22 (Godt nytår, Covid-19, finanslov og tilskud, forskelsbehandling, Barsel tilbagevenden, reception)

LS Aktuelt nr. 18, uge 50 - 21/22 (Covid; retningslinjer, lederzoom 3/1, refusion 1. sygedag, Servicenyt, Digital opbevaring af bilag)

LS Aktuelt nr. 17, uge 49 - 21/22 (Covid; refusion 1. sygedag, OBS gruppeliv, Finanslovsaftale, Niveau for julegaver, PAV)

LS Aktuelt nr. 16, uge 48 - 21/22 (Antal børn på Lilleskolerne, Covid; krav om Coronapas, ref. 1. sygedag, prøver, selvtest, Ferieår)

LS Aktuelt nr. 15, uge 47 - 21/22 (Covid-19, krav coronapas, Afskedigelser, Ny AT-vejledning, prøve 8. kl., diverse)

LS Aktuelt nr. 14, uge 46 - 21/22 (Covid-19, fleksibilitet ved sommerens prøver, Influenzavaccine, Sygeundervisning, OK)

LS Aktuelt nr. 13, uge 45 - 21/22 (Covid-19, Netværk for adm., Omsorgssamtaler, Arb. miljø udd, Teaterrefusion)

LS Aktuelt nr. 12, uge 44 - 21/22 (Nye retningslinjer Covid, Ny barselslovgivning 2022, Nye cirkulærer, lovforslag LGBTI, Gruppeliv)

LS Aktuelt nr. 11, uge 43 - 21/22 (Økonomistyring og budget, referater bestyrelsesmøder, ekspertgruppe og mat, nye regler vikarref)

LS Aktuelt nr. 10, uge 41 - 21/22 (Regeringens lovkatalog, Persondata til Fordelingss., Resultat afgangsprøver, løn oktober, diverse)

LS Aktuelt nr. 9, uge 40 - 21/22 (Materialer workshop arb. tid, aflønningsform vikarer, reception, diverse)

LS Aktuelt nr. 8, uge 39 - 21/22 (Studieture og vaccine, Lønpolitik og løndannelse, nye overenskomster, diverse)

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 21/22 (Fortsat smittehåndtering, Workshop-opfølgning, Lilleskoleparlament, Filmfestival mv.)

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 21/22 (Persondata; aktindsigt - Google Suite, Ny løntabel, Covid og retningslinjer, Ansættelsesret, Skolebyt)

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 21/22 (Covid-19 fortsat, Workshop arb. tid, sygedagpenge, lidt ansættelsesret, skolekonkurrence- og pris)

LS Aktuelt nr. 4, uge 35 - 21/22 (Finanslovsforslag, Covid-19, Webinar underretning, Tilskud trivsel, Sygedagpenge )

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 21/22 (Covid-19 (gravide, lejrskole), Vejledning 5/9, ansættelse pens. lærere, div. frister)

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 21/22 (Workshop arb. tid, Specialundervisning; hvem gør hvad?, Underretninger, GDPR og ansvar)

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 21/22 (Skoleopstart, Isolation og erstatningsferie, Lønninger skoleopstart, Tilsynsberetning 2020, Diverse)

LS Aktuelt nr. 44, uge 26 - 2021 (Sommerferie, Nyansættelser og anciennitet, Ansættelse af pensionerede lærere, Tjenestefri)

LS Aktuelt nr. 43, uge 25 - 2021 (Covid; Sidste skoledag, Arb. tid og overarb., Sorgorlov, Ultrabit, Deadline indb. 8. kl. praktisk/m.)

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os