Lilleskolernes Sammenslutning

Nyheder og udgivelser
Her kan du finde og hente nyheder og udgivelser.

Lilleskolernes Sammenslutning 

LS Aktuelt nr. 16, uge 48 - 21/22 (Antal børn på Lilleskolerne, Covid; krav om Coronapas, ref. 1. sygedag, prøver, selvtest, Ferieår)

LS Aktuelt nr. 15, uge 47 - 21/22 (Covid-19, krav coronapas, Afskedigelser, Ny AT-vejledning, prøve 8. kl., diverse)

LS Aktuelt nr. 14, uge 46 - 21/22 (Covid-19, fleksibilitet ved sommerens prøver, Influenzavaccine, Sygeundervisning, OK)

LS Aktuelt nr. 13, uge 45 - 21/22 (Covid-19, Netværk for adm., Omsorgssamtaler, Arb. miljø udd, Teaterrefusion)

LS Aktuelt nr. 12, uge 44 - 21/22 (Nye retningslinjer Covid, Ny barselslovgivning 2022, Nye cirkulærer, lovforslag LGBTI, Gruppeliv)

LS Aktuelt nr. 11, uge 43 - 21/22 (Økonomistyring og budget, referater bestyrelsesmøder, ekspertgruppe og mat, nye regler vikarref)

LS Aktuelt nr. 10, uge 41 - 21/22 (Regeringens lovkatalog, Persondata til Fordelingss., Resultat afgangsprøver, løn oktober, diverse)

LS Aktuelt nr. 9, uge 40 - 21/22 (Materialer workshop arb. tid, aflønningsform vikarer, reception, diverse)

LS Aktuelt nr. 8, uge 39 - 21/22 (Studieture og vaccine, Lønpolitik og løndannelse, nye overenskomster, diverse)

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 21/22 (Fortsat smittehåndtering, Workshop-opfølgning, Lilleskoleparlament, Filmfestival mv.)

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 21/22 (Persondata; aktindsigt - Google Suite, Ny løntabel, Covid og retningslinjer, Ansættelsesret, Skolebyt)

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 21/22 (Covid-19 fortsat, Workshop arb. tid, sygedagpenge, lidt ansættelsesret, skolekonkurrence- og pris)

LS Aktuelt nr. 4, uge 35 - 21/22 (Finanslovsforslag, Covid-19, Webinar underretning, Tilskud trivsel, Sygedagpenge )

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 21/22 (Covid-19 (gravide, lejrskole), Vejledning 5/9, ansættelse pens. lærere, div. frister)

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 21/22 (Workshop arb. tid, Specialundervisning; hvem gør hvad?, Underretninger, GDPR og ansvar)

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 21/22 (Skoleopstart, Isolation og erstatningsferie, Lønninger skoleopstart, Tilsynsberetning 2020, Diverse)

LS Aktuelt nr. 44, uge 26 - 2021 (Sommerferie, Nyansættelser og anciennitet, Ansættelse af pensionerede lærere, Tjenestefri)

LS Aktuelt nr. 43, uge 25 - 2021 (Covid; Sidste skoledag, Arb. tid og overarb., Sorgorlov, Ultrabit, Deadline indb. 8. kl. praktisk/m.)

LS Aktuelt nr. 42, uge 24 - 2021 (Covid; ny aftale og retningslinjer, Løn og sygdom i ferie, sygeprøver og karakterer)

LS Aktuelt nr. 41, uge 23 - 2021 (Covid; nye midler, Workshop arb. tid, Finansiel Strategi)

LS Aktuelt nr. 40, uge 22 - 2021 (Covid; Sociale arr., Folkeskolemio. også til Frie skoler, Seniordage, Lønsikring leder)

LS Aktuelt nr. 39, uge 21 - 2021 (Covid; Retningslinjer af soc. arr. og fejring af dim., tilsynsførendes besøg, LB Fond, Copydan)

LS Aktuelt nr. 38, uge 20 - 2021(Genåbn. 21. maj, ny vejl. samtykke, personoplysninger og retsligt grundlag, efter en Pandemi)

LS Aktuelt nr. 37, uge 19 - 2021(Samarb.-udfordringer / bistand, Arb.miljø, fleksjob, Kompetencefond, Covid-19 og arb.skade)

LS Aktuelt nr. 36, uge 18 - 2021(Covid; Alle elever tilbage, Fleksjobordning ny og gammel, rygepolitik)

LS Aktuelt nr. 35, uge 17 - 2021(Covid; Afstand og prøver, OK, Nye arbejdstidsregler, Ny lønregulering, Jubilæum)

LS Aktuelt nr. 34, uge 16 - 2021(Covid; Genåbning 21. april, Skærpet underretning, Temadage arbejdsmiljø, Certificering)