Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

G-dage

G-dage står for ”godtgørelsesdage”, hvor arbejdsgiver som udgangspunkt skal betale de to første ledighedsdage, hvis du bliver opsagt og overgår til ledighed. Godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats.

Betingelsen for at den ansatte kan få G-dage er, at den ansatte har arbejdet mindst 74 timer inden for de sidste fire uger. Den ansatte skal også være medlem af en A-kasse.

Arbejdsgiver skal ikke betale G-dage i følgende tilfælde (ikke udtømmende);

  • Hvis ansatte selv har sagt op
  • Hvis ansatte fortrinsvis selv er skyld i opsigelsen
  • Hvis ansatte får fuld arbejdstid hos anden arbejdsgiver
  • Hvis ansatte har været ansat med løntilskud

Arbejdsgiver kan også blive pålagt at betale G-dage ved løse timevikarer, hvis antallet af arbejdstimer overstiger 74 timer de sidste fire uger. Det er ærgerligt, hvis denne bestemmelse afholder skolen for at bruge vikaren, så skolen kan evt. kontakte A-kassen for at høre om mulighederne for at undgå dette pga. den særlige situation skolen står i.

Se mere her i STARS vejledning om G-dage

 

Senest opdateret: 24. juni 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os