Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Whistleblower-ordning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har en whistleblower-ordning for frie grundskoler.

Alle borgere, fx elever, forældre eller ansatte, kan kontakte styrelsen, hvis de har kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrede forhold på en fri- eller privatskole, en efterskole eller fri fagskole eller et privat gymnasium.

Alle borgere, fx elever, forældre eller ansatte, kan kontakte styrelsen, hvis de har kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en fri- eller privatskole, en efterskole eller en fri fagskole eller et privat gymnasium.

Henvendelser vedrørende kriminelle forhold skal også rettes til politiet.

Hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningerne, er du sikret, at oplysninger om dig ikke vises for andre end få betroede medarbejdere i styrelsen. Det betyder, at styrelsen over for institutioner, myndigheder og andre ikke må oplyse, at den har modtaget din henvendelse. At du er sikret fortrolighed, betyder endvidere, at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven. Det er dog stadig nødvendigt for styrelsen, at du oplyser dit navn samt dine kontaktoplysninger. Dette skyldes, at styrelsen skal have mulighed for at kontakte dig, såfremt der skulle opstå opklarende spørgsmål i behandlingen af din henvendelse.

Det er endvidere muligt for dig at give samtykke til et eller flere af følgende tre forhold:

At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser om modtagelse af henvendelsen.

At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder videregiver henvendelsens indhold, dog på en måde, der sikrer, at personens identitet ikke afsløres.

At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser personens navn, og at vedkommende har rettet henvendelse til styrelsen.

Se mere her hos Børne- og undervisningsministeriet

Senest opdateret: 23. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os