Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt.

Administration og ledelse

I menuen til venstre finder du kategorierne:

Personaleadministration
indeholder oplysninger, materialer, vejledninger mv. om personalemæssige spørgsmål så som ansættelsesbeviser, ansættelsesbreve, skemaer til lønaftaler, overenskomster, løntabeller, ferie, barsel, syddom, fleksjob mv. 

Undervisning og tilsyn
indeholder bl. a. oplysninger om optagelse af elever, afsked med elever, sygeundervisning, prøvebekendtgørelsen vedr. folkeskolens afgangsprøve, specialundervisning, underretning, undervisningsmiljø, tilsyn, mv.

Administration i øvrigt
indeholder øvrig information, som ikke har direkte med personalet at gøre fx Copydan, Koda-Gramex, forsikringer, indkøbsaftaler (SKI), Jobindex, bygninger mv. Du kan også her bl.a. læse om, hvilke oplysninger, der skal være på skolernes hjemmeside. Herudover kan du hente diverse administrative kalenderværktøjer - administrationskalender, planlægningskalender m.v.

Friskoleloven mm.
indeholder de seneste udgaver af friskoleloven, bekendtgørelse om vedtægter, oplysninger om slut- og delmål, undervisningsplaner samt sygeundervisning som er gældende for danske friskoler og private grundskoler m.v.

Økonomi
indeholder oplysninger om tilskudstaksterne, som de fremgår af finansloven, undervisningsministeriets takstkataloger m.m. samt Lilleskolernes oversigter og kommentarer.

 
  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os