Lilleskolernes Sammenslutning

Sikkerhed og kriseberedskab

Det er centralt for skolen at sikre et godt og sikkert undervisningsmiljø, som skal forebygge alvorlige hændelser og krisesituationer. Et godt undervisningsmiljø kan hjælpe med til at forhindre eller begrænse kriser og konflikter, hvilket undervisningsmiljøloven også påpeger.

Børne- og Undervisningsministeriet har revideret vejledningen ”Sikker-hed og Kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesin-stitutioner”. Formålet med vejledningen er at tilvejebringe et overblik over viden og anbefalinger om hvordan alvorlige hændelser i en skole-sammenhæng kan forebygges og håndteres. Vejledningen giver viden om, hvordan alvorlige sikkerhedsrisici kan håndteres og forebygges, herunder væbnede overfald.

Vejledning; Sikkerhed og kriseberedskab (2020)

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os