Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Administrativt register fra A-Å

 

Administrativt personale overenskomst HK
Affaldssortering
Afgangsprøve
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøuddannelsen
Arbejdsskade
Arbejdsmiljøorganisation (AMO)
Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
Arbejdsmiljøvurdering (APV)
Ansættelsesbreve
Antimobbestrategi
Arbejdstid lærere
Arbejdstid opgørelse
Arbejdstid; lov om registrering
Barsel cirkulære og vejledning
Bemyndighedsskrivelse lederløn
Bestyrelsens ansvar og arbejde
Billeder i skolen (GDPR)
Brandforhold på skoler
Brandsyn
Bygninger
Børneattester
Certificering af tilsynsførende
Copydan
Diæter / time- og dagpenge
DKV-Plan
Donationer
Efterindtægt
Faglokaler og arbejdsmiljø
Ferie ansatte
Ferie elever (ferie og fri udenfor skoleferie)
Ferie- lov, aftale og vejledning
Ferie ved frætrædelse
Fertilitetsbehandling
Finansiel strategi
Finanslov
Fleksjob
Forretningsorden, bestyrelsens
Forsikringer
Forældreansvarslov
Fravær (elever)
Fridage
Friskoleloven samt anden undervisningslovgivning
G-dage
Gode råd til bestyrelsesarbejdet
Gruppeliv
Gældsstyrelsen
Helligdage og fridage
Hjemmeside
Indsigt uden forældremyndighed
Jobindex
Jubilæum
Kalender
Koda/gramex og VISDA
Kontorpersonale - hent ansættelsesbevis
Kriseberedskab
Lederansættelse
Lederoverenskomst
Læreransættelse og børnehaveklasseledere
Læreroverenskomst
Lønberegning ved fravær
Lønomregner (grundbeløbsberegner)
Løntabel
Lønpolitik
Magtanvendelse
Mulighedserklæring
Nyansatte lærere
Omsorgsdage
Optagelse elever
Ordensregler
Overarbejde og beregning
Overenskomster
Pedel, rengøring, køkken - hent ansættelsesbevis
Pedel, rengøring, køkken overenskomst 3F
Pensionerede lærere
Pensionsoverblik
Personalegaver
Persondata/GDPR
Prøver og særlige vilkår
PPR
Pædagogisk personale - hent ansættelsesbevis
Pædagogisk personale overenskomst
Reelle ejere
Referater bestyrelsesmøder
Regnskab og revision
Rejsegodtgørelse
Rekrutteringssystem
Samarbejdsudvalg
Selvevaluering
Seniorbonus
Seniorordning
Seniorordningsberegner lærer §13a
SKI
Skolekalender
Skolekoncert
Skolepenge / forældrebetaling / restancer
Skærmbrille
Statens tilsyn
Statstilskud
Specialunderivisning
Store bededag
Stå mål med
Sygeundervisning
Sygdom og sygefravær
Særlige feriedage
Tavshedspligt
Teaterrefusion
Tilskudstakster - tilskudsberegner
Tilsyn
Time- og dagpenge / diæter
Tjenestefrihed
Tjenesterejser
Udskrivning elever
Underretning
Undervisningsmiljø
Vedtægter
Vold og trusler, elever
Vold og trusler, medarbejdere
Whistleblower
Økonomi og styring
Årshjul administration
Årsnorm

Senest opdateret: 30. august 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os