Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Administrativt register fra A-Å

Administration og ledelse

Administrativt personale overenskomst HK
Afgangsprøve
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøuddannelsen
Arbejdsskade
Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
Ansættelsesbreve
Arbejdstid lærere
Arbejdstid opgørelse
Barsel cirkulære og vejledning
Bemyndighedsskrivelse lederløn
Bestyrelsen
Brandsyn
Bygninger
Børneattester
Certificering af tilsynsførende
Copydan
DKV-Plan
Efterindtægt
Elever optagelse og afsked
Ferie
Ferie- lov, aftale og vejledning
Ferie ved frætrædelse
Fertilitetsbehandling
Finansiel strategi
Fleksjob
Friskoleloven mv.
Forsikringer
Forretningsorden
G-dage
Gruppeliv
Hjemmeside
Jobindex
Jubilæum
Kalender
Koda/gramex og VISDA
Kontorpersonale - hent ansættelsesbevis
Kriseberedskab
Lederansættelse
Lederoverenskomst
Læreransættelse og børnehaveklasseledere
Læreroverenskomst
Lønberegning ved fravær
Løntabel
Lønpolitik
Mulighedserklæring
Overarbejde og beregning
Overenskomster
Pedel, rengøring, køkken - hent ansættelsesbevis
Pedel, rengøring, køkken overenskomst 3F
Pensionerede lærere
Pensionsoverblik
Persondata/GDPR
Pædagogisk personale - hent ansættelsesbevis
Pædagogisk personale overenskomst
Reelle ejere
Referater bestyrelsesmøder
Rejsegodtgørelse
Rekrutteringssystem
Selvevaluering
Seniorbonus
SKI
Skolekalender
Skolepenge / forældrebetaling
Skærmbrille
Statens tilsyn
Statstilskud
Specialunderivisning
Sygeundervisning
Sygdom
Særlige feriedage
Tavshedspligt
Teaterrefusion
Tilskudstakster - tilskudsberegner
Tilsyn
Tjenestefrihed
Tjenesterejser
Underretning
Undervisningsmiljø
Whistleblower
Økonomi og styring
Årsnorm

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os