Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Referater af bestyrelsesmøder

Der er ingen lovkrav om offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder på de frie grundskoler. Organiseringen af bestyrelsesarbejdet mht. indkaldelse, dagsorden, referat eller protokol reguleres i skolens vedtægt og tilhørende forretningsorden.

På mange skoler er der et anerkendelsesværdigt ønske om at styrke informationsniveauet om bestyrelsens arbejde. Men der kan være andre fremgangsmåder end et referat.

Der er afgjort alternative og meningsfulde kanaler til at sikre et hensigtsmæssigt informationsniveau for forældre, ansatte og andre interesserede. Ikke mindst er periodiske nyhedsbreve, orienteringer fra bestyrelsen, åbne møder o.l. både mulige og farbare kanaler. I sådanne sammenhænge kan bestyrelsen nemlig bevare det overordnede og strategiske perspektiv i orienteringerne, som giver indtryk af hvad der arbejdes med og i hvilken retning skolen bevæger sig. Og samtidig undgår man at skulle formidle information fra møderne i referater, som enten kan være begrænsede i deres indhold grundet tavshedspligt eller direkte meningsløse, da det egentlige indhold under et givent punkt alligevel ikke rigtig kan refereres i en kreds uden for bestyrelsen grundet indholdets art og karakter.

Fastholder skolen og bestyrelsen vanlig praksis med udarbejdelse og publicering af referater, er det under alle omstændigheder uhyre vigtigt at være påpasselig i forhold til indholdet. Eksempelvis kan der i tilknytning til bestyrelsens møder være orienteringer om personalesager, elevsager, restancesager, hvor man må være opmærksom på reglerne for videregivelse af personoplysninger, ligesom der kan være drøftelser om byggesager, økonomi eller ny strategi, hvor fortrolighed i processen kan være ønskværdig og hensigtsmæssig.

 

Senest opdateret: 10. august 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os