Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Selvevaluering, en anden måde at føre tilsyn på

Skolen kan beslutte at gennemføre en selvevaluering i stedet for at vælge en eller flere tilsynsførende. Hvis skolens selvevaluering ikke gennemføres efter reglerne kan ministeriet pålægge skolen at vælge en tilsynsførende.

Hvis skolen vælger selvevaluering, skal det foregå efter en godkendt model. Modellerne lægger vægt på mange forskellige dele af skolens samlede arbejdet fx:

- Hvilke evalueringsmetoder der bruges
- Hvordan skolen systematisk holder øje med elevernes faglige udbytte af undervisningen
- Hvodan skolen vurderer, om undervisningen i de forskellige fag leder frem mod de slutmål, skolen har opstillet
- Hvordan skolen evaluerer sin specialundervisninge

Selvevalueringen, skal gennemføres efter en godkendt selvevalueringsmodel. Det er Undervisningsministeriet der godkender selvevalueringsmodellerne, som udarbejdes af skoleforeningerne.

Selvevalueringen løber over en 3-årig periode, og skolen skal i denne periode arbejde med alle emner i manualen. Det vil sige, at man ikke nødvendigvis behøver at evaluere alle områder hvert år. Følgende emner indgår i selvevalueringen:

 • Skolens profil
 • Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
 • Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
 • Elevernes alsidige personlige udvikling
 • Frihed og folkestyre
 • Tilbud om undervisning i 10. klasse
 • Specialundervisning
 • Dansk som andetsprog
 • Elevernes videre forløb i uddannelsessystemet
 • Skoleledelsens kvalitetssikring og –udvikling af undervisningen
 • Samlet vurdering og handlingsplan

Det er skolens bestyrelse og forældrekreds, der sammen beslutter om skolen skal selvevaluere. Hvis skolen vælger at selvevaluere, skal den ikke længere opfylde det evalueringskrav, der ellers gælder for de frie skoler jf. §1b i Friskoleloven.

Se mere her hos UVM

Senest opdateret: 23. maj 2022/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os