Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Prøver mv.

Jf. Kapitel 2a i lov om friskoler skal eleverne i en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægge folkeskolens afgangseksamen, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Se mere i linket herunder, hvor Børne- og undervisningsministeriet har samlet love, regler og nyheder vedørende afgangsprøverne. Den 2. september 2022 trådte en ny prøvebekendtgørelse i kraft, som blandt andet omhandler muligheden for at udpege en eller flere prøveansvarlige. Du finder nyheder og nyhedsbreve fra UVM nederst på siden i nedenstående link. 

Få overblik over folkeskolens prøver, datoer, orienteringer og tilmeldinger

Senest opdateret: 10. oktober 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os
  • Arbejdsmiljø