Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Prøver mv.

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet bekendtgørelser og vejledninger vedrørende de særlige omstændigheder om sommerens prøver 2022.

Link til bekendtgørelser, vejledninger og spm./svar

Politisk aftale om lempelse af krav og antal af prøver ved sommertermin 2022

Regeringen og Folketingets partier har, torsdag den 25. februar, indgået en aftale om lempelse af sommerens prøver, så de til forveksling ligner sidste års corona-lempelser. Aftalen betyder;

- At 9. klasse skal til prøve i dansk (mundtligt og skriftligt), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig).

- At 10. klasse skal til op til fire prøver i stedet for normalt 11. Det omfatter dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig)

- At alle øvrige prøver i 8., 9. og 10. klasse aflyses. Det gælder også den praktisk-musiske valgfagsprøve i 8. klasse, samt de to udtræksprøver i 9. klasse. Udtrækket fastholdes dog, så eleverne får ophøjet sidste standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, som de får udtrukket. Ved aflyste prøver vil eleverne også få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

- At eleverne får standpunktskarakteren på eksamensbeviset, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.

Hertil kommer, at der stadig vil være lokal fleksibilitet til skolerne, så man kan udelade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver (se boks 5 i aftaletekst).

Se nyheden hos uvm og hent den politiske aftale

Øvrigt

Jf. Kapitel 2a i lov om friskoler skal eleverne i en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægge folkeskolens afgangseksamen, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Få overblik over folkeskolens prøver, datoer, orienteringer og tilmeldinger

Senest opdateret: 19. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os