Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Prøver mv.

Jf. Kapitel 2a i lov om friskoler skal eleverne i en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægge folkeskolens afgangseksamen, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Få overblik over folkeskolens prøver, datoer, orienteringer og tilmeldinger

Find skoler

56 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning