Lilleskolernes Sammenslutning

For bestyrelser og formænd

Lilleskolerne afholder hvert år intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer samt møder for bestyrelsesformænd

Desuden holder foreningen et Lilleskoletræf, som samler skolernes bestyrelser og skoleledere

Regionsmøder

Regionsmøderne byder på oplæg vekslende med drøftelser i plenum og i mindre grupper. Undervejs vil viden, erfaringer og ideer blive bragt i spil, så alle får redskaber og perspektiver på bestyrelsesarbejdet med hjem.

I 2023 afholdes regionsmøderne henholdsvis den 7. og 9. november - i henholdsvis Jylland og på Sjælland.

Når program og invitation er klar, kan det hentes via kalenderen på forsiden.

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os