Lilleskolernes Sammenslutning

Regionsmøder

Regionsmøderne byder på oplæg vekslende med drøftelser i plenum og i mindre grupper. Undervejs vil viden, erfaringer og ideer blive bragt i spil, så alle får redskaber og perspektiver på bestyrelsesarbejdet med hjem.

I 2021 afholdes regionsmøderne henholdsvis den 10. og 12. november - i henholdsvis Jylland og på Sjælland.

Programmet er under udarbejdelse og sendes ud til skolerne og uploades her straks det er klart.