Lilleskolernes Sammenslutning

Bliv opdateret

LS Aktuelt udkommer elektronisk ugentligt - undtagen i skolernes ferie.

Nyhedsbrevet henvender sig til skolernes daglige ledelse og administration med nyt om økonomi, lovgivning, tilskud, OK, skoler m.v.

LS Aktuelt 2022

LS Aktuelt nr. 17, uge 50 - 22/23 (Nye datoer zoom, Corona, Ulykker julefrokost, Barselsplan, Samarb. grøn omstilling, MM)

LS Aktuelt nr. 16, uge 49 - 22/23 (Materialer arb. miljø, Ny bogføringslov, Udfasning Unilogin, Ansattes julegaver, Frist UPV)

LS Aktuelt nr. 15, uge 48 - 22/23 (Krav om afdelingsleder i SFO, Arbejdstidsaftale og opgaveroversigter, Testskoler DKV-system )

LS Aktuelt nr. 14, uge 47 - 22/23 (Nyhedsbrevet Lilleskolen, Log-in optagelse.dk, 30-dagesfrist SPSU, Sprogvurd, Sommerferie 23/24 )

LS Aktuelt nr. 13, uge 46 - 22/23 (Ny barselsvejledning, Sorgorlov, Omsorgsorlov/omsorgsdage, Jobindex, GDPR Billeder, FPnyt)

LS Aktuelt nr. 12, uge 45 - 22/23 (Corona, Billeder årsskrift, Lønforhandling, FPnyt, Teaterrefusion, Login STIL, Google, MitID, Barsel)

LS Aktuelt nr. 11, uge 44 - 22/23 (Opgørelse af arbejdstid, Omsorgsdage og ferie, APV og UPV, Fundraising, Afskedsreception)

LS Aktuelt nr. 10, uge 41 - 22/23 (Hånd om nye lærere, Okt.løn, Adm. årshjul, prøver, APV værktøj, Energipriser, LParlament )

LS Aktuelt nr. 9, uge 40 - 22/23 (Politik valg mv, CFU databehandleraftale, Sorg, Ordblinde, børn som tolke, temadag arb.miljø, div.)

LS Aktuelt nr. 8, uge 39 - 22/23 (Ledertræf, Kursus for adm. personale, Resultat karakterer 2022, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 22/23 (Ledertræf, Statens Kompetencefond, Seniorfridage/bonus, Sygefravær/mistrivsel, Lilleskolenyt)

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 22/23 (Antal børn på Lilleskole, Cold Corona, Fleksjob og pension, Ny løntabel, Madspild, Husker du)

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 22/23 (Finanslovsforslag 23, Kriseberedskab, Arbejdsmiljø og temadage, 5/9, OK BUPL/FOA, Prøver)

LS Aktuelt nr. 4, uge 35 - 22/23 (Digitale undervisningsydelser, Legepladser (ansvar og forplligtelser), ulovlig billeddeling, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 22/23 (Lederiet 22, Store tælledag, OK-Håndbog Lærer opdateret, Søg midler sfo/klub, leder og arb.miljø)

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 22/23 (Tilmeldingsfrister, Ny løntabel, Chromebooks, OK-Håndbog Lærer, Fjernuv., prøve 8. kl, diverse )

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 22/23 (Nyt skoleår, OBS løn og ferie, Ny barselslov, Pension kombinationsansatte, Digitale krænkelser, div. )

LS Aktuelt nr. 42, uge 26 - 21/22 (God sommer, Kursus adm. personale., Lilleskolernes Parlament, Mentorudd., Servicenyt nr. 6)

LS Aktuelt nr. 41, uge 25 - 21/22 (Tilsynsberetning fra STUK 2021, Seniorbonus ved fratræden, Rekrutteringssystem)

LS Aktuelt nr. 40, uge 24 - 21/22 (Opgørelse af arbejdstid, Erstatningsferie, Brandsyn og DKV-plan mv., Faciliterede netværk  )

LS Aktuelt nr. 39, uge 23 - 21/22 (Stå i mål med vejl, Løn i ferie, Omsorgsorlov, Trafikundervisning, Tilsyn dagtilbud, diverse)

LS Aktuelt nr. 38, uge 22 - 21/22 (OK dækning af pensionerede, Bestyrelse LS, Advarsel TR, Teater, A-Å, Reelle ejere, Tilskud FS)

LS Aktuelt nr. 37, uge 21 - 21/22 (Referat LS Rep, Pension og gruppeliv, Tilskud personlig ass, Fasth. af lærere, ny bogførinslov mm.)

LS Aktuelt nr. 36, uge 20 - 21/22 (Bestyrelsen, Kar. 8 kl. STIL, Vejledning barselslov, Whistleblow STUK, Befordring, MitID, og diverse)

LS Aktuelt nr. 35, uge 19 - 21/22 (Værktøj; ansættelse af skoleleder, Ukraine-hotline, Ansættelsereg., Særlig feriegodtg., brandtilsyn)

LS Aktuelt nr. 34, uge 18 - 21/22 (UPV og "prøvbevis", Ny bestyrelse, Dataminimerinsprincip, Bogføringslov, Grøn omstilling web)

LS Aktuelt nr. 33, uge 17 - 21/22 (Repræsentantskab 2022, Politisk aftale om "Ukraine", Opråb festival, tavshedspligt, Nordeafond)

LS Aktuelt nr. 32, uge 16 - 21/22 (Repræsentantskab, Reception PH, Ændring apr.løn, Særlige feriedage, Sommerens prøver 2022)

LS Aktuelt nr. 31, uge 14 - 21/22 (Afgangsprøve, ny bekendtg, Arbejdsmiljø og gode medarb., Apr.løn og OK, krav opt.prøve)

LS Aktuelt nr. 30, uge 13 - 21/22 (Ukraine fortsat, Ansættelsesregister, Alder og forskelsbehandling, Prøve, Rapport inklusion FS)

LS Aktuelt nr. 29, uge 12 - 21/22 (Flygtninge og gode intentioner, Fleksjob, Ferievarsling, Aftale om anbragte børn, Prøver, Læs, Nyt)

LS Aktuelt nr. 28, uge 11 - 21/22 (Ukraine og hjælp, Ny løntabel 1. apr. og obs OK, Ny barselslov, GDPR, Digitalisering af bilag)

LS Aktuelt nr. 27, uge 10 - 21/22 (Arbejdstidsværktøj, APV-værktøj, Sommerens prøver, Forskelsbehandling, Seksuel chikane)

LS Aktuelt nr. 26, uge 9 - 21/22 (P-dage; undervisning af forældre, Sommerens prøver, Webinar grøn omstilling, tilskud Arb. miljø)

LS Aktuelt nr. 25, uge 8 - 21/22 (Testophør, Evaluering af uv., Forbud mod oplysning af alder, Link nyhed F.sek, prøver, Div. OBS)

LS Aktuelt nr. 24, uge 6 - 21/22 (Webinar arb. tid, Trivselsdag, Lønregulering og budget, Kompetencefond, Aflyst uv., Gratis webinar)

LS Aktuelt nr. 23, uge 5 - 21/22 (Covid; på retræte, Cabi; ansættelser, arb.miljø, socialt ansvar, Arb.miljørelateret afg, Kriseberedskab)

LS Aktuelt nr. 22, uge 4 - 21/22 (Covid; flere på arb., Billeder til årsskrift, Barsel aug lovforslag, prøver mv., ny reg.%, GDPR worksh.)

LS Aktuelt nr. 21, uge 3 - 21/22 (Covid; højt fravær ansatte, Temadage arb.miljø, Tilsyn STUK 22-24, Særlige FD, Ansættelsesret)

LS Aktuelt nr. 20, uge 2 - 21/22 (Covid; Test, uv i stamkl., tilskud rengøring, Nye satser løntabel, Nye cirkulærer)

LS Aktuelt nr. 19, uge 1 - 21/22 (Godt nytår, Covid-19, finanslov og tilskud, forskelsbehandling, Barsel tilbagevenden, reception)

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os