Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

4. forpligtende forudsætning - Sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet set)

Der er fire forpligtende forudsætninger i relation til stå mål med-kravet. Den fjerde omhandler kravene til sammenhængen mellem skolens faslagte undervisningsmål og planer og elevernes udbytte af undervisningen.

Stå mål med-kravet handler også om elevernes udbytte af undervisningen. Elever, der går på en fri grundskole, skal have mulighed for at nå til det samme niveau af viden, færdigheder og kompetencer efter endt skolegang, som hvis de havde gået i en folkeskole.

Der er ikke krav til en fri grundskole om, at den skal benytte bestemte evalueringsmetoder, f.eks. lave bestemte test eller føre til prøver. Den frie grundskole skal dog kende elevernes standpunkt. Et standpunkt siger noget om, hvor tæt på opfyldelse af skolens undervisningsmål, eleven er. Der er ikke krav om, at skolen beskriver elevernes standpunkt som f.eks. en talkarakter.

Der er evalueringskrav, men frihed i forhold til metode og i forhold til, hvordan der gives feedback på denne evaluering til elever og forældre.

Evalueringen skal danne grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven, så vidt muligt, tilegner sig de kompetencer, den viden og de færdigheder, der følger af skolens fastsatte undervisningsmål, hvad end skolen har fastlagt egne undervisningsmål (slutmål og for nogle fag delmål) eller følger kompetencemålene, som de er beskrevet i Fælles mål.

Lovkravet om, at den frie grundskole regelmæssigt skal lave en evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, hænger uløseligt sammen med den 4. forpligtende forudsætning: Kravet om sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet set). Skolen skal altså lave en evaluering, der danner grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen af den enkelte elev. Skolens regelmæssige eller systematiske evaluering og vurdering af eleverne skal samtidig være med til at sandsynliggøre, at eleverne (samlet set), når de beskrevne undervisningsmål og dermed det faglige niveau på de tidspunkter, skolen har fastlagt, det skal ske.

Senest opdateret: 3. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os