Lilleskolernes Sammenslutning

Arbejdsmiljørepræsentant

En arbejdsmiljørepræsentant vælges normalt for en to-årig periode.

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser på skolen. Dvs. repræsentanten dækker alle ansatte uanset arbejdsforhold, faglige tilhørsforhold mv.

Valget gælder for 2 år, men kan efter aftale mellem skolens ledelse og de ansatte forlænges til højst 4 år.

Der vælges ikke suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter.

Er arbejdsmiljørepræsentanten fraværende i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Skolen skal afholde eventuelle udgifter i forbindelse med arbejdsmiljørepræsentanternes hverv og godtgøre arbejdsmiljørepræsentanternes tab af indtægt.

Deltagelse i arbejdsmiljøudvalgsmøder medregnes i arbejdstidsopgørelsen.

Det er vigtigt, at de ansatte vælger en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, for at arbejdet i AMO kan fungere efter hensigten. Det er vigtigt, at de ansatte er motiverede, involverer sig og opfylder deres forpligtelse til at deltage.

Skolens ledelse skal derfor gøre en stor og løbende indsats for at få de ansatte til at deltage i det organiserede arbejdsmiljøarbejde og dermed vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Det er ikke nok, at arbejdsgiveren henvender sig til de ansatte én gang. Arbejdsgiveren har pligt til løbende at opfordre til valg og til at forsøge at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet.

Læs mere om AMR i AT-vejledningen om samarbejde om arbejdsmiljø

Senest opdateret: 17. oktober 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os