Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Nyansatte lærere

Overgangen til lærerlivet kan godt opleves som hård og frustrerende, og som nyuddannet kan man have brug for en hjælpende hånd i sit første lærerjob.

Mentorordninger, undervisningsobservation og introforløb. Det er nogle af de indsatser, som nyuddannede lærere kan have gavn af i deres første job. I et katalog, udarbejdet med tæt involvering af nyuddannede lærere og kommunale forvaltninger, deles viden fra forskning og erfaringer fra praksis om, hvordan skoler kan støtte nye lærere til en bedre start på lærergerningen. 

Læs mere i dette inspirationskatalog, hvor du blandt andet får;

- Relevante pointer fra dansk og international forskning om, hvordan nyuddannede lærere kan støttes i overgangen fra uddannelse til job

- Konkrete eksempler fra skoler på, hvordan nye lærer kan støttes, både gennem nære indsatser og gennem organisatoriske rammer og generelle vilkår

- Refleksionsspørgsmål til at inspirere og sætte gang i dialogen om jeres eget arbejde med støtte til nyuddannede lærere

Fra protokollat om arbejdstid for lærere og bh. ledere;

§ 12. Nyansatte lærere

Ved opgavefordeling tages særligt hensyn til nyansatte med henblik på at understøtte nyansattes mulighed for at få en god start på lærerlivet. Nyansatte lærere er lærere med mindre end to års beskæftigelse som lærer.

Cirkulærebemærkninger til § 12, stk. 1:

Der skal være opmærksomhed på antallet af undervisningstimer, at undervisningsopgaverne falder inden for nyansattes forudsætninger og erfaring med faget, at begrænse antallet af fag og klasser, ligesom der skal skabes rum for, at nyansatte kan reflektere over egen og andres praksis med henblik på udvikling i forhold til læreropgaverne herunder undervisningsopgaven, eventuelt forældresamarbejde, inklusion, samarbejde med øvrige personalegrupper samt andre opgaver, der understøtter lærerarbejdet.

 

Senest opdateret: 14. august 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os