Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skolepengebetaling / forældrebetaling

I tilskudsbekendtgørelsen for de frie grundskoler stilles krav om, at skolerne skal tilvejebringe en egenfinansiering udover det tilskud, som tildeles fra statens side. Typisk sker dette ved, at skolerne opkræver skolepenge/forældrebetaling for elevers skolegang.

For frie grundskoler skal egenfinansieringen som minimum udgøre 1/8 af skolens statslige driftstilskud.

Der kan desuden ydes fripladsstøtte til nedsættelse af betaling for familier, der har lavere husstandsindkomster.

Det er bestyrelsens opgave at fastsætte retningslinjer for opkrævning af skolepenge samt skolepengenes størrelse.

For de skoler, der har vuggestue og/eller børnehave, skal der være en særskilt forældrebetaling herfor. Ligeledes for SFO.

Skolepengerestancer

Frie Grundskoler skal anvende Gældsstyrelsens inddrivelsessystem og ikke et privat alternativ ved manglende betaling af sfo- og skolepenge. Inddrivelsessystemet kan benyttes efter egne rykkerprocedurer har været fulgt, og når skyldneren er orienteret skriftligt om at fordringen overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Når skolen skal benytte sig af Gældsstyrelsens inddrivelsessystem, så skyldes det at sfo- og skolepengebetaling anses for at være et offentligt krav.

Gældsstyrelsen benytter sig af en lang række inddrivelsesværktøjer som f.eks. lønindeholdelse i indkomst eller modregning i overskydende udbetalinger fra SKAT. Gældsstyrelsen sikrer som udgangspunkt, at fordringer ikke forældes. Ordningen er gratis at benytte sig af.

Øvrige krav, fx betaling for studieture, lejrskole og andet, kan ikke overdrages til Gældsstyrelsen.

Læs mere på Gældstyrelsens hjemmeside

Her er der adgang til mange vigtige og nødvendige oplysninger som bl.a. orienteringsmateriale, vejledninger og Fordringshaverportalen. Det er via Fordringshaverportalen skolen opretter fordringer og løbende holder øje med dem.

Forretningsonbording af Frie Grundskoler

 

 

 

Senest opdateret: 22. december 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os