Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skolepengebetaling / forældrebetaling

I tilskudsbekendtgørelsen for de frie grundskoler stilles krav om, at skolerne skal tilvejebringe en egenfinansiering udover det tilskud, som tildeles fra statens side. Typisk sker dette ved, at skolerne opkræver skolepenge/forældrebetaling for elevers skolegang.

For frie grundskoler skal egenfinansieringen som minimum udgøre 1/8 af skolens statslige driftstilskud.

Der kan desuden ydes fripladsstøtte til nedsættelse af betaling for familier, der har lavere husstandsindkomster.

Det er bestyrelsens opgave at fastsætte retningslinjer for opkrævning af skolepenge samt skolepengenes størrelse.

For de skoler, der har vuggestue og/eller børnehave, skal der være en særskilt forældrebetaling herfor. Ligeledes for SFO.

 

 

 

Senest opdateret: 10. august 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os