Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for servicemedarbejdere:
Pedel, Rengøring, Køkken

3F overenskomst 2018-2021, håndbog 

Overenskomst for pedeller, rengøringsassister m.fl. er indgået mellem 3F og aftaleenheden for Frie Grundskoler. Overenskomsten gælder for skoler, der har tilsluttet sig aftalen. Tilslutning sker ved henvendelse til Lilleskolernes Sammenslutning. 

Hent håndbog om 3F overenskomst 2018-2021

Tilslutningsblanket til 3F overenskomsten 

Skolerne kan tilslutte sig overenskomsten mellem 3F og aftaleenheden ved at indsende en fuldmagt til Lilleskolernes Sammenslutning

 

Hent tilslutningsblanket