Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for servicemedarbejdere: Pedel, Rengøring, Køkken, Chauffør

Overenskomst for servicemedarbejdere mv. ved de frie grundskoler 2024-2026

Indtil der foreligger en opdateret overenskomsthåndbog henviser vi til overenskomsthåndbogen fra tidligere overenskomstperiode 21-24 suppleret med nedenstående samledokument indheholdene de nye resultater fra OK24. 

Hent samledokument om resultater af OK24 

3F overenskomst 2021 - 2024, håndbog 

Overenskomst for pedeller, rengøringsassister m.fl. er indgået mellem 3F og Aftaleenheden for Frie Grundskoler. Overenskomsten gælder for skoler, der har tilsluttet sig aftalen.

Tilslutning sker ved henvendelse til Lilleskolernes Sammenslutning. 

Håndbog, Overenskomst for 3F-området, 2021 - 24
 

Arbejdstid for teknisk servicepersonale ansat under 3F-overenskomst

Udgangspunktet er en ugentlig arbejdstidsnorm på 37 timer for fuldtidsansatte, som opgøres over en 4 ugers periode.

For medarbejdere, som har varierende arbejdstid fra uge til uge, skal der udarbejdes en tjenesteliste, som omfatter mindst 4 uger med angivelse af arbejdstidens placering og fridagenes placering. Listen skal også omfatte opgaver i forbindelse med arrangementer – f.eks. møder og skolefester.

Tilslutningsblanket til 3F overenskomsten 

Skolerne kan tilslutte sig overenskomsten mellem 3F og aftaleenheden ved at indsende en fuldmagt til Lilleskolernes Sammenslutning

 

Senest opdateret: 24. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os