Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skoleledere

Ansættelse af en ny skoleleder er både én af bestyrelsens aller fornemmeste opgaver og en kompleks udfordring at håndtere.

Forløbet fra det står klart, at skolen skal have en ny leder frem til denne er ansat og begynder på skolen er langt og med mange udfordringer. Overblik over ønsker til personprofil og stillingsbeskrivelse, håndtering af bestyrelsens egen og de ansatte ønsker og forventninger til den nye leder, udpegning af ansættelsesudvalg, håndtering af henvendelser, gennemførelse af samtaler, udpegning af den ønskede kandidat, drøftelse af aflønning og ansættelsesvilkår m.v. 

Herunder finder du værktøjer, der kan understøtte en god proces og medvirke til at sikre et godt overblik og forløb. 

Det bemærkes iøvrigt, at det afgjort altid er en overvejelse værd, om skolen skal lade sig assistere i processen af en rekrutteringskonsulent. Ønsker skolen dette, står Lilleskolernes Sammenslutning gerne til rådighed for en drøftelse og eventuel henvisning til en sådan konsulent med indblik i netop rekruttering af ledere til uddannelsesområdet. 

Drejebog, ansættelsesproces ny skoleleder - Punktform

Drejebog, ansættelse af ny skoleleder

Funktionsbeskrivelse, skoleleder

Ansættelsesbevis: skoleledere 

Ansættelsesbeviset anbefales af Lilleskolernes Sammenslutning og Frie Skolers Ledere. Det bemærkes, at det er obligatorisk for medlemsskoler i Lilleskolernes Sammenslutning at anvende beviset. Beviset herunder overholder den nye ansættelsesbevislov, der er trådt i kraft 1. juli 2023.

Hent ansættelsesbevis

Som bilag til ansættelsesbeviset skal skolen udlevere et dokument, som angiver, hvordan den ansattes persondata behandles på skolen og med hvilket formål. Herunder findes link til et sådant dokument. 

Oplysninger om behandling af persondata i ansættelsen

Uover ansættelsesbeviset kan der være behov for at udfærdige en funktionsbeskrivelse, som angiver skolelederens funktioner, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde en aftale om resultatløn, hvis skolen anvender sådanne aftaler. Lilleskolerne har ikke udarbejdet en skabelon for resultatlønsaftaler, da vi har en erfaring om, at skolernes behov kan være meget uensartede. 

Funktionsbeskrivelse, skoleleder

Skemaer angående intervalløn, øvrige lederes løn, engangsvederlag og resultatløn mv.

Diverse skemaer med informativ tekst

Aftale vedrørende intervalløn

Lønaftale vedrørende øvrige ledere

Engangsvederlag og resultatløn til ledere

Bemyndigelse til at yde engangsvederlag til ledere (skrivelse fra STUK af 17.09.2019

Vedrørende konstituering af viceskoleleder som skoleleder i midlertidig periode

Skolens bestyrelse kan udpege viceskolelederen som konstitueret skoleleder i en midlertidig periode, når/hvis der opstår vacance på skolelederfunktionen. Viceskolelederen er ifølge sit ansættelsesbrev forpligtet til at påtage sig hvervet som skoleleder i en sådan konstituteringsperiode. 

Bemærk i forhold til konstituering:

  • Konstituerings- og lønaftale: Her anføres navn på den konstituerede, konstitueringsperiode, samt aftalt løn i niveau 31.03.2012-kroner. Endvidere fremgår det, at den konstituerede fortsætter i hidtidig stilling og på hidtidige vilkår, når periode for konstituering udløber. 

Konstitueringsaftale for øvrig leder som skoleleder

  • Bilag - Funktions-/opgavebeskrivelse: Som bilag til aftalen bør der udarbejdes en oversigt over opgaver, som varetages af den konstituerede skoleleder. Heri kan anføres, hvad den konstituerede leder skal sikre i forhold til opgaveløsningen, særlige opgaver, der har prioritet, evt. projekter, der er aftalt eller der kan være en henvisning til den opgavebeskrivelse, som normalt ligger for skolelederen. 

Funktionsbeskrivelse, skoleleder

For konstituering af lærer som midlertidig skoleleder, se link herunder

For konsituering af en lærer som midlertidig skoleleder, se under ansættelsesbrev for lærer og bh.kl 

Senest opdateret: 5. september 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os