Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Arbejdstid lærere - Proces, indhold og regler

Skolelederne er velkomne til at kontakte sekretariatet m.h.p. rådgivning i forhold til håndtering af arbejdstidsaftalen lokalt; i forhold til proces og senere styring efter det nye regelæst. På denne side findes link til inspirationsmaterialer til dette arbejde.

Oplæg fra workshops om arbejdstid for lærere, marts 2023

Resumé af observationer fra worksops om arbejdstid for lærere, marts 2023

Aftale og skabeloner

Arbejdstid - lærere - Skabelon til registrering Excel

Arbejdstid - Samarbejdssporet Power Point

Arbejdstid - Indhold & Regler Power Point

Aftale om lærerarbejdstid, kap. 5: Samarbejde

Skema til årshjul

Skabelon - Fælles Viden

Skabelon - Grundlag

Skabelon - Skoleplan

Skabelon - Planlægning & Opgaver

Skabelon - Alternative fremgangsmåder

Procesværktøj og FAQ om arbejdstid - Inspiration fra aftalens centrale parter

FAQ il arbejdstid for lærere under den statslige overenskomst

EDST/LC's årshjul - procesværktøj til brug for det lokale samarbejdsspor

Senest opdateret: 23. januar 2024/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os